cerkiew.pl

Protest w sprawie relacji TVP z Zaleszan

, 08 lutego 2020

Białoruskie Towarzystwo Historyczne skierowało protest na ręce Dyrektora TVP Białystok Eugeniusza Szpakowskiego dotyczący materiału informacyjnego „W Zaleszanach upamiętniono ofiary pacyfikacji wsi w styczniu 1946 roku”, wyemitowanego przez TVP Białystok w „Obiektywie” z dnia 29.01.2020.