cerkiew.pl

Imieniny władyki Grzegorza

redakcja cerkiew.pl, 07 lutego 2020

7 lutego roku (wg starego stylu) Cerkiew prawosławna wspomina pamięć św. Grzegorza Teologa. Dzień ten jest również dniem imienin Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Grzegorza Arcybiskupa Bielskiego.

Z tej okazji redakcja serwisu cerkiew.pl składa władyce najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim Bożego błogosławieństwa, wielu sił duchowych i cielesnych oraz dobrego zdrowia. Niech Wszechmogący Bóg pomaga Jego Ekscelencji w dążeniach i spełnianiu zamierzonych celów,  zachowując władykę na długie i dobre lata!

Fot. Jarosław Charkiewicz