cerkiew.pl

W Studia Oecumenica pojawił się nowy artykuł ks. Marka Ławreszuka

Jakub Oniszczuk, 15 stycznia 2020

W 19. tomie czasopisma "Studia Oecumenica" wydawanego przez Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją pojawił się artykuł ks. Marka Ławreszuka "Pogrzeb nieochrzczonych dzieci w praktyce liturgicznej Cerkwi prawosławnej".

Streszczenie:
Artykuł podejmuje zagadnienie praktyki liturgicznej związanej ze śmiercią nieochrzczonych dzieci. W historycznej liturgicznej tradycji Cerkwi prawosławnej obrzęd pogrzebu nieochrzczonych dzieci nie funkcjonował. Niniejszy artykuł analizuje zmiany w praktyce liturgicznej lokalnych cerkwi w Grecji i Rosji, dotyczące modlitwy za nieochrzczone dzieci. Uzupełnieniem rozważań liturgicznych i pasterskich jest obrzęd pogrzebowy nieochrzczonego dziecka, przygotowany w oparciu o aktualne greckie i rosyjskie teksty.

Słowa kluczowe:
prawosławie, Cerkiew, pogrzeb, nieochrzczone dzieci


Artykuł dostępny jest w wersji elektronicznej TUTAJ.

na podstawie: czasopisma.uni.opole.pl