cerkiew.pl

„Postrenesans rosyjski…" - nowość wydawnicza

ks. Łukasz Leonkiewicz, 03 grudnia 2019

„Postrenesans rosyjski…” to książka, która porusza tematykę niespotykaną dotychczas wśród badaczy myśli rosyjskiej. Niemalże wszystkie dotychczasowe opracowania ograniczały się do myśli tzw. Srebrnego Wieku, pozostawiając poza sferą swoich zainteresowań tematykę tzw. „syntezy neopatrystycznej”, czy współczesne koncepcje „antropologii synergicznej” Siergieja Chorużyja oraz fenomenologię Władimira Bibichina. Z tego powodu niniejsza książka poszerza zakres polskich badań nad filozofią rosyjską oraz oferuje nowe podejście badawcze, którego cechą charakterystyczną jest krytyczne odczytanie dotychczasowych badań nad rosyjską myślą religijną.

Głównym tematem tej książki jest „postrenesans”, czyli uchwycenie filozofii rosyjskiej w jej dynamicznym aspekcie, który nie da się zamknąć jedynie w okresie rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego. Z tego powodu jednym z dwóch głównych tematów poruszanych w książce jest „synteza neopatrystyczna”, czyli odrodzenie myśli teologicznej w kręgu emigracji rosyjskiej, które dokonało się w połowie XX wieku i które sprawiło, że rosyjska i prawosławna w ogóle myśl religijna zaczęła rozwijać się zgodnie z hasłem Gieorgija Fłorowskiego „powrót do Ojców Kościoła”. Ten zwrot do ortodoksyjnej bizantyjskiej myśli filozoficzno-teologicznej umożliwił jednocześnie myślicielom prawosławnym współczesną recepcję swoich bizantyjskich źródeł i odnowienie dyskursu wschodniochrześcijańskiego w jego czystej formie. Wraz z odrodzeniem myśli bizantyjskiej odrodziła się także refleksja nad filozofią starożytną, która pozwoliła w pełni powrócić do źródeł ludzkiej myśli.

Innym aspektem „postrenesansu rosyjskiego” jest współczesna filozofia rosyjska, która w książce jest przedstawiona na przykładzie twórczości Siergieja Chorużyja oraz Władimira Bibichina. Pierwszy, rozwijając neopatrystyczną ideę powrotu do źródeł myśli wschodniochrześcijańskiej, przeprowadziwszy bardzo gruntowne badania nad tradycją ascetyczną Kościoła wschodniego, stworzył i rozwija do dziś koncepcję „antropologii synergicznej”. Drugi natomiast, konsekwentnie podążając „do źródeł” uznał, że autentycznie myślenie ludzkie może wrócić do swojej pierwotnej formy tylko wówczas, gdy w myśli współczesnej będzie prześwitywała starożytność. Dlatego, idąc śladami najwybitniejszych filozofów XX wieku, przez pryzmat „Greków” spoglądał na współczesny świat, rozwijając przy tym bardzo interesujące koncepcje filozoficzne.

Książkę można nabyć na stronie: scholar.com.pl