cerkiew.pl

Diecezjalny Zjazd Młodzieży Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

ks. Korneliusz Wilkiel, 01 grudnia 2019

W ostatnią listopadową sobotę 2019 r., w Lublinie odbył się Diecezjalny Zjazd Młodzieży Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

W sobotę do Lublina przybyli przedstawiciele młodzieży z niemalże wszystkich parafii diecezji wraz ze swoimi opiekunami duchowymi, jak również przedstawiciele Zarządu Centralnego BMP. Spotkanie rozpoczęło się molebnem w świątyni katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie, który sprawowany był w intencji Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Molebień celebrowali: ks. prot. Marcin Gościk – opiekun duchowy Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, ks. prot. dr Andrzej Konachowicz z Lublina oraz ks. Korneliusz Wilkiel z Biłgoraja. Po zakończeniu nabożeństwa z pouczającym słowem do licznie zgromadzonych w świątyni młodych ludzi zwrócił się abp Lubelski i Chełmski Abel.

Następnie około 100 osobowa grupa młodzieży przeszła do Centrum Diecezjalnego, gdzie miała miejsce kolejna część zjazdu. Po wspólnym śniadaniu, uroczystego otwarcia dokonał ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej abp Abel. Hierarcha powitał duchownych oraz młodzież i wprowadził w tematykę obrad. Jednym z ważniejszych tematów spotkania było zapoznanie młodzieży z wyzwaniami związanymi z organizacją przez Diecezję Lubelsko-Chełmską Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej w Lutym 2020 r.

Następnie wyznaczeni duchowni – ks. Marcin Gościk oraz ks. Korneliusz Wilkiel przedstawili przygotowane referaty. Kolejnym prelegentem był Jakub Sterlingow, z wystąpieniem na temat: „Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej – geneza, cel i oczekiwania”, po którym miała miejsce ożywiona dyskusja.

Na koniec obrady podsumował ks. Marcin Gościk. Diecezjalny Zjazd Młodzieży Diecezji Lubelsko-Chełmskiej zakończył się wspólnym obiadem.

Fot. Tymoteusz Kozka