cerkiew.pl

Imieniny władyki Paisjusza

redakcja cerkiew.pl, 28 listopada 2019

28 listopada 2019 roku (wg starego stylu) Cerkiew prawosławna wspomina pamięć św. Paisjusza Wieliczkowskiego. Święty ten jest niebiańskim patronem Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Paisjusza Arcybiskupa Gorlickiego i Przemyskiego.

Z tej okazji redakcja serwisu cerkiew.pl składa władyce najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim Bożego błogosławieństwa, wielu sił duchowych i cielesnych oraz dobrego zdrowia. Niech Wszechmogący Bóg pomaga Jego Ekscelencji w dążeniach i spełnianiu zamierzonych celów,  zachowując władykę na długie i dobre lata!

Fotografia: jarek1 / orthphot.net /