cerkiew.pl

Kolejny etap inwentaryzacji łemkowskich cmentarzy

DOKP „Elpis” w Gorlicach, 09 listopada 2019

W październiku zakończył się projekt polegający na dokończeniu inwentaryzacji cmentarzy łemkowskich, znajdujących się na terenie Powiatu Gorlickiego. Od kilku już lat prowadzone są wakacyjne akcje uporządkowywania cmentarzy łemkowskich, połączone z ich inwentaryzacją. Zapoczątkowane przez Diecezjalny Ośrodek Kultury „Elpis”, są obecnie kontynuowane przez stowarzyszenie Klub Miłośników Łemkowszczyzny z Gorlic. Realizowane prace mają na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie roli i wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego.

W tym roku Stowarzyszenie Klub Miłośników Łemkowszczyzny realizowało projekt, który został dofinansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa 2019. Podczas dziesięciodniowego obozu wolontariackiego zinwenataryzowano nagrobki na 4 cmentarzach - w Bednarce, Rozdzielu, Bielance oraz Łosiu.

W ramach prac uczestnicy mieli za zadanie przede wszystkim wykonanie pomiarów zachowanych nagrobków, ich inwentaryzację fotograficzną i odczytanie inskrypcji nagrobnych. W efekcie tych działań powstały rysunki techniczne oraz opisy merytoryczne każdego zinwentaryzowanego nagrobka. Efekty pracy wolontariuszy można obejrzeć na stronie internetowej www.lemcmentarze.pl.

Jako zwieńczenie zadania powstała także wystawa fotograficzna, która prezentowana była w Bielance i Wysowej. Wskazała odwiedzającym przesłanie projektu i stworzyła łatwiejszy dostęp do poszerzenia wiedzy z zakresu historii, kultury i tradycji naszego regionu.

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa 2019.

Zdjęcia: DOKP „Elpis” w Gorlicach