cerkiew.pl

Świętego Apostoła Jakuba brata Pańskiego w Białymstoku

protodiakon Wieczesław Perek, 07 listopada 2019

5 listopada w dniu modlitewnej pamięci św. Apostoła Jakuba brata Pańskiego, pierwszego biskupa Jerozolimy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku Boską Liturgię św. Jakuba. W nabożeństwie uczestniczyli dziekani okręgów Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, kapłani oraz licznie zgromadzeni wierni. W katedrze obecni byli ponadto JE Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski oraz JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. Podczas Liturgii śpiewał chór duchowieństwa diecezji białostocko – gdańskiej pod kierownictwem ks. protodiakona Bazylego Dubeca.

Liturgiczne wspomnienie pamięci św. Apostoła Jakuba jest jednocześnie dniem imienin zwierzchnika diecezji białostocko – gdańskiej, Arcybiskupa Jakuba. Dlatego też białostocka Katedra przepełniona była wiernymi, chcącymi złożyć swemu Arcybiskupowi okolicznościowe życzenia. Wśród obecnych w świątyni byli m.in.: wiceprezydent Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Białymstoku Łukasz Prokorym, poseł Eugeniusz Czykwin, duchowieństwo Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, służb mundurowych oraz prawosławni mieszkańcy Białegostoku.

Bezpośrednio po zakończonej Boskiej Liturgii Arcybiskup Jakub powiedział, że dzisiejsze nabożeństwo przeniosło nas myślami do Jerozolimy czasów apostolskich. Jednocześnie Hierarcha podziękował wszystkim przybyłym do cerkwi za wspólną modlitwę w dniu jego imienin oraz za pamięć i modlitwy, szczególnie te codzienne. Na zakończenie Arcybiskup życzył wszystkim zebranym, aby Apostoł Jakub, który ma szczególne miejsce wśród Apostołów i świętych, pomagał wszystkim kroczyć drogą prowadzącą do życia wiecznego.

Ze słowem pozdrowienia wystąpił przewodniczący Rady Miejskiej w Białymstoku Łukasz Prokorym, który powiedział, że dzień imienin Honorowego Obywatela Białegostoku jest szczególnym dniem dla mieszkańców miasta. Przewodniczący Rady Miasta podziękował także Władyce Jakubowi za codzienną pracę na rzecz jedności mieszkańców Białegostoku.

Fragment nabożeństwa poniżej: 
 

Fotografie: Aleksandra Jarosławska