cerkiew.pl

Liturgia ap. Jakuba w Warszawie

orthodox.pl, 06 listopada 2019

W dniu 5 listopada 2019 roku, kiedy Cerkiew wspomina pamięć św. ap. Jakuba, brata Pańskiego, pierwszego biskupa Jerozolimy, w kaplicy akademickiej św. św. Cyryla i Metodego w Warszawie, po raz dwudziesty drugi odprawiona została św. Liturgia, której autorstwo przypisuje się temu świętemu. Liturgii sprawowanej zgodnie ze starożytnym rytem przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy.

Wzorem minionych lat, także i w bieżącym roku ołtarz usytuowano na środku świątyni. Dzięki temu każdy z wiernych uczestniczących w św. Liturgii, miał okazję przyjrzeć się specyfice Liturgii, a przede wszystkim w niej uczestniczyć.

Do osobliwości św. Liturgii apostoła Jakuba należy m.in. lektura trzech fragmentów Pisma Świętego w następującej kolejności: Księgi Izajasza, Ewangelii i listu apostolskiego. Następnie biskup, siedząc pośrodku świątyni, wygłasza homilię. Eucharystia przyjmowana jest przez wiernych pod dwiema postaciami oddzielnie.

Fotografie: Weronika Srebrniak, Kamil Cywoniuk
Tekst: Krzysztof Szeremeta

Pełną relację można przeczytać na orthodox.pl