cerkiew.pl

Imieniny władyki Jakuba

redakcja cerkiew.pl, 05 listopada 2019

5 listopada 2019 roku (wg starego stylu) Cerkiew prawosławna wspomina pamięć św. ap. Jakuba, brata Pańskiego. Święty ten jest niebiańskim patronem Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba,  Arcybiskupa białostockiego i gdańskiego.

Z tej okazji redakcja serwisu cerkiew.pl składa władyce najserdeczniejsze życzenia przede wszystkim Bożego błogosławieństwa, wielu sił duchowych i cielesnych oraz dobrego zdrowia. Niech Wszechmogący Bóg pomaga Jego Ekscelencji w dążeniach i spełnianiu zamierzonych celów,  zachowując władykę na długie i dobre lata!

Fotografia: Jarosław Charkiewicz