cerkiew.pl

Hajnówka: ikony Bogarodzicy „Nieoczekiwana Radość”

ks. Mariusz Jurczuk, 16 października 2019

W tym roku obchody święta miały miejsce w dniach 12 – 13 października. W sobotę 12 października uroczystości rozpoczęły się całonocnym czuwaniem, któremu przewodniczył przebywający w Polsce z wizytą Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Chryzostom, Arcybiskup Rio de Janeiro i Olinda – Recife, ordynariusz brazylijskiej diecezji znajdującej się w jurysdykcji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, w asyście Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Pawła, Biskupa Hajnowskiego.

W niedzielę o godz. 7.30 odsłużono pierwszą św. Liturgię, po zakończeniu której poświęcono wodę. Przed główną św. Liturgią dostojnych gości przywitały dzieci, młodzież, władze samorządowe, rada parafialna, członkowie Bractwa św. św. Cyryla i Metodego oraz proboszcz parafii św. Trójcy ks. mitrat Michał Niegierewicz.

Pełną relację można przeczytać na orthodox.pl.

Fotografie: Michał Dziewiatowski, ks. Mariusz Jurczuk