cerkiew.pl

Śpiew archaiczny w cerkwi w Toruniu

Nadzieja i Łukasz Hajduczenia, 03 października 2019

Dnia 01.10.2019 w cerkwi w Toruniu odbył się koncert Lidii Gawriuszyny i Siergieja Macniewa. W ich wykonaniu usłyszeliśmy śpiew archaiczny.

Ojciec Sergij - prawosławny duchowny staroobrzędowy, zajmuje się badaniem historii i eklezjologii staroobrzędowców, śpiewu liturgicznego i poezji duchownej. W ciągu 20 lat działalności odwiedził ponad 200 różnych staroobrzędowych społeczności w wielu krajach.. Jest on twórcą unikatowej fonoteki śpiewów liturgicznych i poezji duchownej.

Lidia Gawriuszina jest współpracownikiem naukowym Instytutu Słowiańskiego, specjalistką od staroserbskiej literatury (agiografia) oraz tradycji i kultury staroobrzędowców.
 
Śpiew staroobrzędowców jest zjawiskiem bezcennym w przestrzeni muzyki cerkiewnej. Fenomen ten polega na niesieniu nieprzerwanej tradycji sięgającej najstarszych form śpiewu słowiańskiego prawosławia. Staroobrzędowcy to jedyna społeczność, która muzyczne formy liturgii pozostawiła niezmienionymi aż do dzisiaj, co pozwala odkryć najbardziej autentyczne cechy prawosławnej modlitwy w dźwiękach. Śpiew unisono, oparty na skalach, nie znający systemu dur - moll, wykorzystuje słowo jako element formotwórczy. Specyfika tej wspaniałej sztuki jest kwintesencją artystycznego języka liturgii, który subtelnie wprowadza człowieka w stan określony wschodniochrześcijańską antropologią. Stan ten nie jest osiągany techniką iluzji, lecz najprawdziwszym doświadczeniem Chrystusa, przekazanym w wyśpiewanych liturgicznych tekstach. Koncerty tego śpiewu to rzadkość w naszym kraju, zatem z pewnością wszyscy chętni przeżyli wydarzenie poruszające najgłębsze połacie duchowej wrażliwości.
 
Fotografie: Nadzieja Hajduczenia