cerkiew.pl

IV Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych w Nowoberezowie

ks. Mariusz Jurczuk, 02 października 2019

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, 28 września odbył się w Nowoberezowie IV Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych. Celem wydarzenia jest kultywowanie tradycji śpiewów paraliturgicznych, towarzyszących nabożeństwom prawosławnym na terenach wiejskich. Organizatorzy starają się pielęgnować tradycję i kulturę oraz integrować społeczność regionu.

Zebranych gości i słuchaczy w cerkwi filialnej św. ap. Jana Teologa powitał proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie, ks. prot. Jan Kazimiruk, który wyraził radość wynikającą z faktu, iż zapoczątkowane cztery lata temu dzieło dzięki woli Bożej jest kontynuowane. Następnie w imieniu organizatorów, do których oprócz parafii w Nowoberezowie należą wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz oraz radna tejże gminy Walentyna Biryłko, powitano duchowieństwo, na czele z Jego Ekscelencją Najprzewielebniejszym Pawłem, Biskupem Hajnowskim, przedstawicieli władz samorządowych oraz licznie przybyłych słuchaczy IV Wieczoru Wiejskich Chórów Parafialnych.

W tegorocznej edycji wydarzenia wzięło udział dwanaście chórów: Chór Parafii Prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie, Chór Parafii Prawosławnej pw. Ścięcia Ģłowy św. Jana Chrzciciela w Szczytach, Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Archanioła Michała w Starym Korninie, Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja w Narewce, Chór „Harmoń” z Parafii Prawosławnej św. Apostoła Jakuba w Łosince, Chór Parafii Prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku, Męski Chór Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Dubinach, Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie, Chór Parafii Prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie, Chór Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Dubinach, Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Proroka Eliasza w Podbielu, Chór kaplicy św. św. braci Machabeuszów w Krynoczce.

Na zakończenie do zebranych zwrócił się Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł. Hierarcha przekazał arcypasterskie życzenia Jego Eminencji metropolity Sawy. Władyka wyraził uznanie za trud włożony w przygotowanie przedsięwzięcia oraz podziękował organizatorom i darczyńcom, bez pomocy których realizacja IV Wieczoru Wiejskich Chórów Parafialnych w Nowoberezowie byłaby niemożliwa.

Fot. Tomasz Grześ

Niebawem na stronie Parafii w Nowoberezowie ukaże się pełna fotorelacja z tego wydarzenia.