cerkiew.pl

Modlitwa rolników w Wasilkowie

ks. Paweł Łapiński, 02 października 2019

Tegoroczne podlaskie obchody święta rolników odbyły się dnia 29 września, w Wasilkowie. Rozpoczęła je Boska Liturgia w parafii prawosławnej pw. śww. app. Piotra i Pawła, której przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański. Na nabożeństwie byli obecni: Mirosław Surowiec - Wiceprezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Zdzisław Lipski - Przewodniczący Kapituły Wzgórza Rolników, Witold Karczewski  - Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Św. Izydora Oracza, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego, koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe oraz rolnicy wyznania prawosławnego i rzymskokatolickiego.

W swym kazaniu Arcybiskup Jakub przedstawił znaczenie pracy rolnika w dzisiejszym świecie. Odwołując się do fragmentu Ewangelii, ukazał postać i ogromną rolę rolnika Szymona z Cyreny, który pomagał nieść krzyż Chrystusowi. 

Po zakończonym nabożeństwie Arcybiskup udał się do Świętej Wody, gdzie spotkał się z Metropolitą Białostockim, Księdzem Arcybiskupem Tadeuszem Wojdą. Tam wspólnie zostały poświęcone plony rolne oraz Krzyż Jedności Rolników.