cerkiew.pl

Molebien przed rozpoczęciem roku szkolnego w Telatyczach

Adam Pytel, 05 września 2019

W niedzielny poranek 1 września przed Świętą Liturgią został odprawiony molebien wraz z akatystem do św. Młodzieńca Gabriela za wszystkich uczniów będących parafianami i rozpoczynających kolejny rok szkolny.

Po Liturgii proboszcz parafii, ks. Cezary Nowicki w swym słowie skierowanym do dzieci i młodzieży podkreślił powagę, skuteczność modlitwy przed rozpoczęciem każdego ważnego w życiu zadania. Szczególną uwagę skierował na pamięć o Bogu, modlitwie oraz regularne uczestnictwo w życiu cerkiewnym.

Fotografie: Kazimierz Karolski