cerkiew.pl

Wolontariusze w cerkwi w Nowej Woli

Jakub Oniszczuk, 02 września 2019

Od 25 sierpnia trwa obóz organizowany przez Fundację “Oikonomos” w ramach projektu "Lato z wielokulturowym dziedzictwem - IV edycja". W tym roku wolontariusze pracują nad dokumentacją cerkwi pw. św. Mikołaja w Michałowie, cerkwi pw. św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli oraz kaplicy cmentarnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy (znanej też pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego) w Nowej Woli.

Wszelkie umiejętności niezbędne do przeprowadzenia inwentaryzacji i sporządzenia dokumentacji fotograficznej wybranych obiektów, uczestnicy projektu przyswoili w trakcie warsztatów przeprowadzonych w Akademii Supraskiej, która służy również jako ich baza noclegowa.

W piątek 30 sierpnia młodzież rozpoczęła pracę w cerkwi parafialnej w Nowej Woli. Wszystkie elementy wyposażenia świątyni są skrupulatnie katalogowane i fotografowane.

Przed rozpoczęciem pracy proboszcz parafii, ks. Jarosław Szczerbacz, zapoznał młodzież z historią swojej parafii oraz znajdujących się na jej terenie cerkwi.

Między innymi opowiedział historię znajdującej się w cerkwi Poczajowskiej Ikony Matki Bożej:
Około sto lat temu, kiedy znajdujący się ponad 400 km od Nowej Woli Poczajów był najważniejszym prawosławnym ośrodkiem monastycznym na terenie Polski, ikonę podarował do cerkwi parafianin z pobliskiej wsi Suszcza. Przyniósł on ją z Ławry Poczajowskiej, do której udał się na samotną, pieszą pielgrzymkę. Pokonując całą odległość niósł on pokaźnych rozmiarów ikonę na plecach, w specjalnie zrobionych do tego celu szelkach. Jak się okazuje, tym parafianinem był pradziadek obecnego arcybiskupa bielskiego Grzegorza.

Prace potrwają do 3 września.

W ramach projektu, w Akademii Supraskiej, odbędzie się również nowatorska, multimedialna prezentacja wnętrza wyjątkowej cerkwi pw. św. Mikołaja w Michałowie. Więcej informacji na temat tego wydarzenia, zatytułowanego “Małopolska w Michałowie”, można znaleźć TUTAJ.

Fotografie: Łukasz Troc