cerkiew.pl

Święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Zabłociu

ks. Jan Grajko, 01 września 2019

28 sierpnia, w dniu Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy, swoje święto parafialne obchodziła Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Zabłociu (gmina Kodeń). Święto to zgromadziło w zabłockiej cerkwi rzesze wiernych z nadbużańskich parafii południowego Podlasia, którzy skorzystali z możliwości modlitwy do swej niebiańskiej orędowniczki, a także poświęcenia tegorocznych plonów.

Uroczystościom liturgicznym przewodniczył Jego Ekscelencja, Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel. Asystowali mu przełożeni pobliskich ośrodków monastycznych w Jabłecznej i Kostomłotach oraz licznie zgromadzone duchowieństwo z dekanatów terespolskiego, bialskiego i lubelskiego. W trakcie nabożeństwa śpiewał miejscowy chór pod kierownictwem p. Haliny Semeniuk, wspierany przez mniszki Żeńskiego Domu Zakonnego w Holeszowie i dziecięcy chórek matuszki Agnieszki Łotysz. Tradycyjnie podczas Św. Liturgii do Św. Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii przystąpiły dzieci i młodzież, które już za kilka dni rozpoczną nowy rok szkolny.

Na zakończenie świątecznego dnia odbyła się uroczysta procesja wokół cerkwi, podczas której poświęcone zostały plony przygotowane przez wiernych w formie wiązanek zbóż, ziół i kwiatów. Kończąc uroczystości Władyka Abel raz jeszcze odwołał się do nieustającego wstawiennictwa Matki Bożej za wszystkich wiernych Cerkwi Chrystusowej. Podziękował proboszczowi ks. prot. Mirosławowi Kochanowi za przygotowanie święta, za ciepłe powitanie dzieci i cerkiewnego starosty oraz obecność duchowieństwa, parafian i wszystkich gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych.

zdjęcia: Igor Prokopiuk