cerkiew.pl

Poświęcenie krzyża wotywnego w Tymiance

Jerzy Betlejko, 28 sierpnia 2019

W niedzielę 25 sierpnia br. odbyło się uroczyste poświęcenie nowego krzyża wotywnego we wsi Tymianka, należącej do parafii Telatycze.

Aktu poświęcenia dokonał proboszcz telatyckiej parafii ks. prot. Cezary Nowicki, w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców Tymianki oraz wiernych przybyłych z innych parafii.

Nowy drewniany krzyż został ustawiony obok starego krzyża, również drewnianego, który liczy sobie już ok. 90 lat.

Należy wspomnieć, że na terenie wsi Tymianka znajduje się kilkanaście podobnych krzyży wotywnych.

Zdjęcia: Anatol Betlejko