cerkiew.pl

Nowość wydawnicza: Zbuduję Cerkiew Moją

Jarosław Charkiewicz, 21 sierpnia 2019

Jesienią tego roku upłynie 40 lat od dnia chirotonii biskupiej metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy. Jubileusz ten zainspirował ideę wydania pamiątkowego albumu, będącego – jak czytamy w przedmowie do wydania – „hołdem wdzięczności hierarchii, duchowieństwa, mnichów i mniszek oraz wiernych Cerkwi prawosławnej w Polsce dla swego umiłowanego Władyki”. Album ten nosi znamienny tytuł „Zbuduję Cerkiew Moją... (Mt 16,18)”, będący ewangelicznym cytatem słów Jezusa Chrystusa, jednak – jak się wydaje – trafnie odnosi się on również do działalności zwierzchnika Cerkwi prawosławnej w Polsce.

Zasadniczą część albumu stanowią fotografie. To około 400 zdjęć pochodzących z archiwów wielu instytucji i osób. Skupiają one swoją uwagę zaledwie na jednym, lecz jakże ważnym, aspekcie działalności metropolity Sawy, jakim jest budownictwo sakralne i okołosakralne, do którego Eminencja zawsze przywiązywał ogromne znaczenie. Świadczy o tym chociażby liczba dokonanych przez niego w ciągu 40 lat poświęceń kamieni węgielnych, krzyży, ikonostasów, kaplic czy cerkwi, która idzie w setki. Nie wszystkie te uroczystości udało się redakcji przywołać w postaci fotografii. Część z nich została odnotowana w albumie jedynie w formie lakonicznego, krótkiego zapisu umieszczonego przy białym kwadraciku. Jednak większość spośród odbywających się pod przewodnictwem Eminencji uroczystości tego typu została upamiętniona fotograficznie i to te zdjęcia stanowią sedno ilustracyjnej strony albumu. Przy stosownych zapisach redakcja umieściła wówczas różnobarwne kwadraciki, które ułatwiają sprecyzowanie, kadry z jakiej uroczystości zostały na danej fotografii przedstawione. Prezentowany album ukazuje zatem rozległy fragment historii Prawosławia w Polsce.

Zasadniczą, fotograficzną część albumu poprzedza cytowana już przedmowa, którą napisał najstarszy po metropolicie Sawie pod względem chirotonii biskupiej arcybiskup lubelski i chełmski Abel. W swym tekście podzielił się on ciepłymi, często osobistymi refleksjami o Jego Eminencji, przekrojowo poruszając różne elementy jego arcypasterskiej posługi. Tekst ten zasługuje na uważną lekturę, bowiem przybliża czytelnikowi zarówno postać bohatera albumu, jak i najważniejsze jego osiągnięcia, z Bożą pomocą dokonane dla dobra Cerkwi i ludu Bożego.

Swój tekst arcybiskup Abel kończy słowami: „Nie będzie przesadnym twierdzenie, że Jego Eminencja Metropolita Sawa w okresie czterdziestoletniej posługi arcypasterskiej uczynił bardzo wiele dla dobra Świętej Cerkwi Prawosławnej. Złożył siebie i całe swoje życie w ofierze Bogu, aby umiłowana przez Niego Cerkiew odrodzona została mocą Przenajświętszego Ducha i zajaśniała chwałą Zmartwychwstałego Pana. My, prawosławni w naszej ojczyźnie – arcybiskupi, biskupi, kapłani, diakoni, mnisi, mniszki i wszyscy wierni, jesteśmy bardzo wdzięczni naszemu wytrwałemu i mądremu Przewodnikowi w wierze za wszystko, co dokonało się z Jego inspiracji i z Jego wielkim zaangażowaniem. Niech Dobry i Miłosierny Bóg błogosławi naszemu Metropolicie Sawie na ‘długie, długie lata’. Zapewniamy również o naszej nieustannej modlitwie o dobre zdrowie i wszelkie potrzebne łaski. Eis polla eti Despota!”.

Warto podkreślić, że liczący około 250 stron album ma atrakcyjną, a zarazem czytelną szatę graficzną, wyraźnie kolorystycznie rozgraniczającą poszczególne dziesięciolecia arcypasterskiej posługi metropolity Sawy. Na końcu książki znajdują się dwa wykazy: „Źródła pochodzenia ilustracji” (to ponad sto pozycji) i „Spis zilustrowanych wydarzeń” (jest ich aż 195). Schludna i miła w dotyku jest również twarda, złocona oprawa zdobiąca album.

Z pewnością album zainteresuje wszystkich, którym bliskie jest Prawosławie w naszym kraju. Na jego kartach z pewnością odnajdą wiele znanych im osób, niekiedy w dużo młodszym wieku lub już nieżyjących, a być może odnajdą też siebie… Szczerze zachęcam do nabycia i lektury.

Książkę można nabyć m.in. w Składzie Metropolitalnym w Warszawie (al. Solidarności 52), siedzibie wydawnictwa (Białystok, ul. św. Mikołaja 5, tel./fax 85 744-36-46, wydawnictwo@orthodox.pl), Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku i poprzez internet za pośrednictwem strony www.sklep.cerkiew.pl.