cerkiew.pl

Pielgrzymka z Milejczyc na św. Górę Grabarkę

ks. Roman Dubiński, 16 sierpnia 2019

Jak co roku w dniu 15 sierpnia z parafii prawosławnej pw. św. Barbary w Milejczycach wyruszyła piesza pielgrzymka na św. Górę Grabarkę. Po sprawowanym molebniu pielgrzymi pod opieką duchową proboszcza parafii ks. mitrata Jana Kulika i wikariusza ks. prot. Romana Dubińskiego udali się w stronę św. Góry.

Przez całą trasę pielgrzymki wznoszone były wspólne modlitwy. Każdy pielgrzym prosił o Boże błogosławieństwo nie tylko dla swojej rodziny ale i całego świata. Czas duchowego wysiłku szybko minął i pielgrzymi zbliżając się do celu odczuli duchową radość dotarcia do celu.

Każdy duchowo wzmocniony udał się w drogę do domu by zanieść błogosławieństwo Świętej Góry swoim rodzinom. Z niecierpliwością wszyscy czekają następnego roku, by móc znowu wyruszyć na wspólną pielgrzymkę.

Spasi Hospodi wszystkim pielgrzymom oraz osobom, bez których nie mogła by się ona odbyć.