cerkiew.pl

Holeńskie świętowanie

ks. Marek Waszczuk, 01 sierpnia 2019

W ostatnią niedzielę lipca Hola, niewielka wieś położona na pograniczu Chełmszczyzny i Południowego Podlasia, uroczyście czciła pamięć św. Antoniego Kijowo – Peczorskiego. Uroczystości liturgiczne tradycyjnie powiązane są z „Jarmarkiem Holeńskim”. W bieżącym roku holeńskie świętowanie przypadło w dzień liturgicznej pamięci Wielkiego Oświeciciela Rusi Kijowskiej, św. Równego Apostołom Księcia Włodzimierza.

Niedzielny poranek zebrał w Holi rzesze ludu. Tradycyjnie do Holi przyjeżdżają prawosławni wierni oraz sympatycy Cerkwi z całej okolicy, diecezji lubelsko – chełmskiej oraz spoza jej granic. Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył arcybiskup Abel, Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej. Władyka został tradycyjnie powitany kwiatami przez najmłodsze pokolenie parafian, chlebem i solą przez starostę cerkiewnego dr. Tadeusza Korobowicza, a do wspólnej modlitwy zaprosił arcybiskupa proboszcz parafii ks. prot. Tomasz Łotysz.

W słowach swojej homilii arcybiskup Abel krzepił wiarę w ludziach na podstawie niedzielnej lekcji Ewangelii. Św. Ap. Ewangelista Mateusz przedstawia wiarę czterech mężczyzn, którzy przynoszą do Chrystusa paralityka, a On poprzez wezwanie „Ufaj! Wiara twoja zbawiła ciebie”, uzdrawia chorego. Obrazując autorytety świętych św. Antoniego Kijowo-Peczorskiego oraz św. Równego Apostołom Księcia Włodzimierza, hierarcha podkreślił pochodzące z wielkiej wiary efekty ich działalności apostolskiej.

Świąteczna Boska Liturgia zakończyła się tradycyjną procesją - „krestnym chodem”. Władyka Abel podziękował przybyłemu do Holi duchowieństwu, chórowi „Prawosławna Nadbużańszczyzna” pod kierownictwem matuszki Agnii Łotysz, rzeszom wiernych prawosławnych przybyłych na święto do Holi. Arcybiskup wspomniał obecnych na uroczystościach: starostę powiatu włodawskiego Andrzeja Romaniuka, wójta gminy Stary Brus Pawła Kołtuna oraz pozdrowił liczne autorytety społeczne ze świata nauki i medycyny z pobliskich miast, a w szczególności z Lubina. Na koniec podziękował proboszczowi parafii ks. prot. Tomaszowi Łotyszowi.

Po uroczystościach liturgicznych, do późnych godzin wieczornych można było zasmakować oryginalnych wyrobów, prezentowanych przez rękodzielników i wystawców z regionu. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się wystawa ikonograficzna autorstwa Aleksandra Wiszenko. Atmosferę umilały zespoły ludowe, prezentujące regionalny folklor muzyczny rodzinnego Podlasia.

Fotografie: Marek Lach