cerkiew.pl

Kolejny etap remontu cerkwi w Barlinku

ks. Jarosław Biryłko, 31 lipca 2019

Rozpoczął się kolejny etap prac przy remoncie zabytkowej cerkwi pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Barlinku.

W tym roku prace obejmą: wymianę tynków wewnętrznych, instalacji elektrycznej, remont podłogi i remont zagrożonej tylnej ściany świątyni.

Parafia na ten cel pozyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie,  w łącznej kwocie 359 tys. zł. Całość zadania to ponad 400 tys. zł.

Obecnie cerkiew w związku ze złym stanem technicznym i wydaną Decyzją Nakazową Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu została zamknięta. Nabożeństwa odbywają się w użyczonej kaplicy cmentarnej w Barlinku.

W ubiegłym roku zakończono remont elewacji zewnętrznej.

Parafia w Barlinku jest nieliczna. Należy do niej zaledwie 9 rodzin. Wszelkie działania i prace związane z utrzymaniem, remontem cerkwi są nie lada wyzwaniem. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc i wsparcie remontu, byśmy jak najszybciej mogli ponownie sprawować Świętą Liturgię w odremontowanej cerkwi.

Za wszystkich ofiarodawców i darczyńców są zanoszone modlitwy.
Za wszelkie ofiary i modlitwę Bóg zapłać.

Wszelkie wpłaty, ofiary można kierować na konto:
PARIBAS BANK 79 2030 0045 1110 0000 0217 5460
Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Barlinku
ul Górna 7
74-320 Barlinek

Adres korespondecyjny:
Nadbrzeżna 4
73-110 Stargard