cerkiew.pl

Święto parafialne w Wołominie

Jakub Oniszczuk, 16 lipca 2019

W wołomińskiej parafii prawosławnej pamięć świętych apostołów Piotra i Pawła, patronów tamtejszej cerkwi, uczczono w niedzielę 14 lipca. 

Liturgicznym uroczystościom przewodniczył dziekan warszawski, ks. Anatol Szydłowski, wśród duchownych znaleźli się również ks. Adam Misijuk, ks. Artur Aleksiejuk, ks. Adam Magruk, ks. Andrzej Żukowicki, ks. diakon Marek Łopatiuk, ks. diakon Igor Kutovyi, oraz proboszcz parafii w Wołominie ks. Michał Dmitruk.

Zorganizowania chóru w tym szczególnym w życiu parafii dniu podjęła się Anna Gerega. 

Homilię wygłosił ks. Artur Aleksiejuk. Nawiązując do świątecznych czytań liturgicznych przedstawił on sylwetki obu apostołów. Były to postacie o odmiennych charakterach i różnych drogach życiowych. Połączyła ich jednak miłość do Chrystusa i kompletne oddanie głoszeniu Ewangelii. Obaj przeżyli wielki upadek: Piotr zapierając się swojego Nauczyciela, Paweł prześladując Kościół. Obaj jednak zostali podniesieni przez Zbawiciela i doskonaląc się w swoich słabościach stali się filarami wiary dla całych narodów.

Po nabożeństwie zebrani udali się na poczęstunek przygotowany przez parafian. 

Fotografie: Łukasz Troc