cerkiew.pl

Białowieskie jubileusze

ks. Piotr Trochimczuk, 15 lipca 2019

14 lipca, w czwartą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, w cerkwi św. Mikołaja w Białowieży odbyły się uroczystości związane z poświęceniem wyremontowanej cerkwi parafialnej oraz pobliskiej kapliczki. W tym dniu świętowano także jubileusz 40-lecia służby kapłańskiej proboszcza, ks. mitrata Sergiusza Korcha, 40-lecia objęcia przez niego proboszczostwa białowieskiej parafii, jak również 40-lecia sakramentu małżeństwa ks. Sergiusza i matuszki Olgi. Świętej Liturgii przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski.

W niedzielę tuż przed godziną 9.00 nastąpiło powitanie Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Pawła, Biskupa Hajnowskiego, który wraz z zebranym duchowieństwem sprawował małe poświęcenie wody. Następnie hierarcha odczytał modlitwy małego poświęcenia Cerkwi i uroczyście poświęcił cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy oraz przydrożną kapliczkę w sadzie parafialnym.

Kolejnym etapem uroczystości było powitanie Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Hierarchę witały dzieci i młodzież oraz starosta cerkiewny. W świątyni arcypasterza powitał Jubilat, ks. mitrat Sergiusz Korch, prosząc o arcypasterskie błogosławieństwo. Tego dnia w św. Liturgii uczestniczyło również liczne grono duchowieństwa wraz z przybyłymi na uroczystości wiernymi. Obecne były także władze samorządowe, przedstawiciele licznych instytucji oraz duchowni innych wyznań.

W trakcie Liturgii homilię wygłosił Jego Eminencja metropolita Sawa, który zaznaczył, iż poświęcenie cerkwi jest ważne dlatego, że tak jak nasi przodkowie,  tak my i nasze dzieci wciąż możemy spotykać się w tej świątyni na modlitwie z Bogiem. Same mury, bez zebranych wiernych, nie czynią świątyni Cerkwią Chrystusową.

Po św. Liturgii odprawione zostało nabożeństwo dziękczynne w intencji Jubilatów, któremu przewodniczył metropolita Sawa w asyście biskupa Pawła oraz duchowieństwa. Na zakończenie białowieskich uroczystości ze słowem do Jubilatów zwrócił się Jego Eminencja. Hierarcha złożył ks. Sergiuszowi i jego matuszce serdeczne życzenia w związku z obchodzonymi jubileuszami oraz podziękował za ofiarną pracę na rzecz Cerkwi, czego wyrazem było odznaczenia Jubilatów Orderem św. Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami. Na pamiątkę niedzielnych uroczystości metropolita Sawa wręczył Jubilatom ikonę Mistycznej Wieczerzy. Kończąc, hierarcha życzył ks. Sergiuszowi i matuszce Oldze, aby nie zaprzestawali swojej aktywnej pracy dla dobra Cerkwi i drugiego człowieka. Następnie życzenia złożyli: biskup hajnowski Paweł, duchowieństwo, przedstawiciele władz lokalnych i instytucji oraz miejscowi parafianie.

Fot. Zbigniew Dzwonkowski