cerkiew.pl

Pielgrzymka z Krzywca do Sankt Petersburga

ks. Aleksy Kulik, 15 lipca 2019

W dniach 23.06-02.07.2019 odbyła się zorganizowana przez Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Światłość” w Krzywcu pielgrzymka do Sankt Petersburga.

Pierwszym punktem programu był pobyt w monasterze w Piuchticach. Pielgrzymi mieli możliwość wykonywania prac na rzecz monasteru (posłuszanije) - układania drewna, prac w ogrodzie. Z Piuchtic udano się do głównego punktu pielgrzymki – Sankt Petersburga.

Każdego dnia rano uczestniczono w Świętej Liturgii w Ławrze Aleksandra Newskiego. Pielgrzymi mieli okazję odwiedzenia najważniejszych świątyń tego pięknego miasta, m.in. Kazańskiego Katedralnego Soboru, klasztoru męskiego Troice – Zielenieckiego, cerkwi Spasa na Krowi, usypalnicu św. Jana z Kronsztadu. Podziwiano także zabytki kultury materialnej, m.in. Ermitaż, Carskie Sioło, Peterhof. Pielgrzymi mogli zachwycać się urokami Petersburga w nocnym rejsie statkiem po Newie (w czasie podnoszenia mostów).

W drodze powrotnej zatrzymano się w Pskowie. Po Świętej Liturgii udano się na wyspę, gdzie mieszkał starzec Nikołaj Gurjanow. Ostatnim etapem pielgrzymki były Pieczory, gdzie szczególnym przeżyciem było odwiedzenie „Bohom zdannych Pieczor” - 150 metrów korytarzy z pochowanymi zakonnikami (ok. 1600), których początek datuje się na XVII wiek.

Po długiej podróży pielgrzymi dotarli szczęśliwie do Białegostoku. Pielgrzymka dostarczyła im niezwykłych, duchowych przeżyć.