cerkiew.pl

Białostockiej Ikony Matki Bożej

protodiakon Wieczesław Perek, 28 czerwca 2019

W dniach 26 – 27 czerwca odbyły się w białostockiej Katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy uroczystości ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy, czczonej w Jej Białostockiej Ikonie. Boskiej Liturgii w dniu święta przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Bielski Grzegorz. Tego samego dnia wieczorem sprawowane było nabożeństwo dziękczynne,  połączone ze śpiewanym akatystem ku czci Bogurodzicy. Natomiast dzień wcześniej wieczorem, nabożeństwu Całonocnego czuwania przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.

Po zakończonej Liturgii wokół katedry odbyła się uroczysta procesja z Białostocką Ikoną Bogurodzicy, podczas której wznoszone były modlitwy o wstawiennictwo Matki Bożej za wszystkich mieszkańców Białegostoku.

Arcybiskup Grzegorz, w słowie skierowanym do wiernych, podkreślił niezwykłą siłę modlitwy przynoszonej Bogurodzicy. Zdaniem Hierarchy, mamy dziś doskonałe warunki, aby po prostu przyjść do świątyni i przed ikoną Białostockiej Matki Bożej wznieść swoje modlitwy do Bogurodzicy. Niestety jak zauważył Arcybiskup, wielu nie chce skorzystać z pomocy, jaką oferuje nam Przenajświętsza Rodzicielka, uważając iż sami są w stanie poradzić sobie ze swoimi życiowymi problemami. Jednakże jak uczą nas przykłady zaczerpnięte z życia świętych, człowiek nie jest w stanie przezwyciężyć trudności życiowych bez wstawiennictwa Bogurodzicy.

Za: orthodox.bialystok.pl

Fotografie: Aleksandra Jarosławska