cerkiew.pl

Wszystkich Świętych w Białymstoku

o. Piotr Pietkiewicz, 28 czerwca 2019

W pierwszą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, 23 czerwca, święto parafialne obchodziła parafia Wszystkich Świętych w Białymstoku. Rozpoczęło się ono w przeddzień całonocnym czuwaniem na ołtarzu polowym, pod zadaszeniem, ustawionym przy bocznej ścianie świątyni. Przewodniczył mu ks. prot. Marek Wawreniuk, proboszcz parafii św. Jana Teologa w Białymstoku w asyście miejscowego duchowieństwa.

W niedzielę uroczystości liturgiczne rozpoczęły się o godz. 8.00 od poświęcenia wody przy krzyżu ustawionym nieopodal cerkwi parafialnej. Następnie przybyłego o godz. 9.45 Jego Ekscelencję Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego powitali przed cerkwią: dzieci, młodzież, członkowie Rady Parafialnej oraz proboszcz ks. prot. Piotr Pietkiewicz, który w swoim słowie przypomniał, że rok temu podczas procesji Abp Jakub oświęcił fundamenty nowego budynku parafialnego. Poprosił także o wzniesienie Arcypasterskiej modlitwy, aby Bóg pobłogosławił w tym roku ukończenie dzieła budowy plebanii.

W uroczystej Świętej Liturgii pod przewodnictwem Arcybiskupa Jakuba uczestniczyło 13 duchownych: ks. mitr. Jerzy Czurak, ks. prot. Anatol Kiryk, ks. prot. Adam Sawicki, ks. prot. Piotr Pietkiewicz, ks. prot. Piotr Augustyńczuk, ks. prot. Konstanty Bondaruk, ks. prot. Piotr Kiryluk, ks. Paweł Szwed, ks. Dawid Bartoszuk oraz protodiakoni: Marek Kiryluk i Anatol Daniluk oraz diakon Jan Tichoniuk. Obecny w ołtarzu był również były proboszcz ks. mitr. Jerzy Mackiewicz. Nabożeństwo upiększyły swym śpiewem chóry parafialne: chór dorosłych pod kierownictwem Ludmiły Geiger oraz dziecięcy prowadzony przez matuszkę Annę Petrowską. Podczas małego wejścia na liturgii, Jego Ekscelencja dokonał wręczenia nagród cerkiewnych przyznanych z okazji święta Paschy dwóm wikariuszom parafii: złotego krzyża ks. Pawłowi Szwedowi i fioletowej skufii ks. Dawidowi Bartoszukowi. Po odczytaniu Ewangelii o „pójściu za Chrystusem, zaparciu się siebie i ofiarnej rezygnacji dla Niego z osobistego życia”, homilię wygłosił ks. prot. Adam Sawicki. Wskazał on na świętość jako ideał i cel życia chrześcijańskiego, który tylko na pozór jest trudny do osiągnięcia, natomiast w istocie jest on w zasięgu praktycznie każdego, w każdym miejscu, w każdej epoce i w każdych realiach, pod warunkiem, że człowiek zechce podjąć trud pracy nad sobą, samodoskonalenia i zechce naśladować swych wielkich patronów i poprzedników. W świątecznym nabożeństwie, pomimo upału, wzięło udział kilkuset wiernych, którzy dzięki dobremu nagłośnieniu, mogli uczestniczyć w nabożeństwie nawet w dużym oddaleniu od cerkwi, kryjąc się w cieniu drzew przy grobach swoich bliskich.

Na zakończenie uroczystości święta parafialnego wręczone zostały medale św. równej apostołom Marii Magdaleny III stopnia: Marii Leśnik – wieloletniej psalmistce oraz Annie Fionik – wspierającej od wielu lat w parafii pracę z dziećmi. Abp Jakub przyznał także wyróżnienia zasłużonym chórzystom chóru parafialnego. Listy Pochwalne otrzymali: Irena Augustyńczuk, Maria Borkowska, Eugenia Romaniuk, Ewa Zakrzewska, Jan Filipowicz, Jerzy Grycuk.

W końcowym słowie Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub jeszcze raz podjął temat świętości. Wskazał on na mnóstwo kategorii świętości w Prawosławiu: prorocy, apostołowie, równi apostołom, męczennicy, swiatitieli, priepodobnyje itd. To bogactwo nazw unaocznia bogactwo dróg prowadzących do świętości. Każdy zwykły, wierzący człowiek, w dowolnym stanie i wykonujący nawet najpospolitsze zajęcie, ma szansę w swoim życiu urzeczywistnić jakiś rys chrześcijańskiej doskonałości.

Na zakończenie uroczystości święta parafialnego proboszcz ks. prot. Piotr Pietkiewicz w imieniu wszystkich zebranych podziękował Jego Ekscelencji Abp. Jakubowi za przybycie, modlitewne pokrzepienie oraz arcypasterskie pouczenie i błogosławieństwo zebranych. Wyraził również wdzięczność wszystkim, którzy uczestniczyli w nabożeństwie i w przygotowaniach tegorocznego święta. Zachęcił również do odwiedzenia wnętrza budynku parafialnego i zapoznania się z bieżącym stanem prac wykończeniowych.

Relacja ze święta w Radiu Orthodoxia dostępna TUTAJ.

Fotografie: Marcin Surynowicz