cerkiew.pl

Zakończenie roku w Szkole Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego

ks. Mariusz Kiślak, 26 czerwca 2019

W dniach 08-09 czerwca odbył się ostatni zjazd i zakończenie roku szkolnego w Szkole Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego.

Naukę na IV, ostatnim roku w szkole zakończyło pięć osób, z których jedna przystąpiła do egzaminu końcowego, uzyskując tym samym dyplom ukończenia Szkoły, uprawniający do podjęcia obowiązków psalmisty.

Wszystkim absolwentom gratulujemy ukończenia szkoły i dziękujemy za poświęcony czas i zdobyte umiejętności dla dobra życia liturgicznego diecezji.

W nadchodzącym roku Szkoła rozpocznie jubileuszowy, dziesiąty rok pracy.