cerkiew.pl

Nowe koło terenowe Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej

S. Wyspiański , 24 czerwca 2019

W niedzielę 23 czerwca 2019 roku powołano do życia kolejne, już 18 koło terenowe Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego. Zebranie Założycielskie poprzedziła Boska Liturgia odprawiona w cerkwi św. św. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej, którą celebrował ks. prot. Andrzej Pugacewicz – proboszcz bialskiej parafii. Po zakończeniu nabożeństwa w Podlaskim Centrum Kultury Prawosławnej w Białej Podlaskiej odbyło się zebranie założycielskie koła, na które przybyły 23 osoby. Jako pierwszy głos zabrał Bazyli Piwnik – przewodniczący Zarządu Głównego Bractwa CiM, który przywitał przybyłych na zebranie oraz przybliżył zebranym obowiązki i prawa członków stowarzyszenia. Opowiedział pokrótce o celach, jakie do tej pory zrealizowało Bractwo oraz o założeniach, jakie ma na przyszłość. Przedstawił możliwości jakie mogą otworzyć się przed kołem terenowym w Białej Podlaskiej.

Następnie przystąpiono do formalnego wyboru zarządu koła. W toku obrad i przeprowadzonych głosowań wybrano nowe władze koła terenowego Bractwa CiM w Białej Podlaskiej, które tworzą następujące osoby:

▪ Maria Mielaniuk – przewodnicząca koła terenowego
▪ Monika Gościk – zastępca przewodniczącej
▪ Iwona Samoszuk – sekretarz
▪ Agnieszka Rudzka – skarbnik.

Wybrano również komisją rewizyjną w składzie:
▪ Anatol Mielaniuk – przewodniczący
▪ Justyna Jaszczuk
▪ Iwona Bursztyka.

Przy gromkich oklaskach przewodniczący Zarządu Głównego Bractwa CiM Bazyli Piwnik złożył gratulacje nowo wybranym władzom koła. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą.

Fot. Autor

bractwocim.pl