cerkiew.pl

Poświęcenie cerkwi św. Łukasza Chirurga w Łaźniach

Sławomir Kiryluk, 24 czerwca 2019

22 czerwca miało miejsce uroczyste poświęcenie cerkwi św. Łukasza Chirurga w Łaźniach (parafia supraska). W malowniczo położonej w Puszczy Knyszyńskiej świątyni nabożeństwom przewodniczyli dwaj hierarchowie: arcybiskup białostocki i gdański Jakub i biskup supraski Andrzej.

Supraska wspólnota doświadczyła radości, a poświęcona świątynia otrzymała Bożą pieczęć, potwierdzającą na zawsze wobec wszystkich, że jest to miejsce wybrane przez Boga, w którym niebo spotyka się z ziemią. Już w przededniu święta, pod koniec całonocnego czuwania, z nieba spłynęło błogosławieństwo w postaci długo oczekiwanego deszczu. Radość wiernych i duchowieństwa wzmogło pojawienie się na niebie tęczy - symbolu przymierza Boga z ludźmi.

W sobotni poranek dokonano poświęcenia cerkwi. Ściany okropiono wodą święconą i namaszczono olejem, ołtarz zaś polano m.in. wodą różaną i winem, namaszczono św. mirrem. Zgodnie z cerkiewną tradycją do ołtarza została włożona cząstka relikwii świętego. W nowo wyświęconej cerkwi odprawiona została pierwsza uroczysta Święta Liturgia. W obrzędzie poświęcenia ołtarza i całej świątyni, a następnie Świętej Liturgii, wzięli udział także duchowni – dziekan białostocki ks. Jerzy Boreczko, duchowni z Białegostoku i okolic, a także ojcowie Monasteru. Na uroczystości przybyła także autokarowa pielgrzymka z Białegostoku.

Podczas uroczystości w cerkwi byli obecni byli: burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski, a także osoby, które przyczyniły się do powstania cerkwi – Jan Szymczuk (starosta), Aleksander Bielski (architekt), Anatol Czaban (nadzór budowlany), Jan Skiepko (wykonawca), Leon Naumiuk (artysta rzeźbiarz). Po zakończeniu nabożeństw biskup Andrzej podziękował im, a także wszystkim ofiarodawcom, dzięki którym możliwe było zakończenie budowy i wyposażenie cerkwi. Arcybiskup Jakub zwrócił uwagę, że świątynia w Łaźniach to pierwsza w Polsce cerkiew ku czci św. Łukasza Chirurga.

Łaźnieńska cerkiew to pomnik 55 ofiar zamordowanych przez hitlerowców we wsi Łaźnie w 1943 roku. Świątynia powstała na ziemi zroszonej krwią męczenników, a patron cerkwi to wyznawca za wiarę, nasz rodak, który także doświadczył cierpienia ze strony obydwu systemów totalitarnych – komunizmu i faszyzmu. Malowniczo położona w Puszczy Knyszyńskiej świątynia to miejsce modlitwy okolicznych mieszkańców i pielgrzymów poszukujących uspokojenia, pomocy Bożej i wstawiennictwa świętego Lekarza.

Fot: Marcin Surynowicz, Sławomir Kiryluk, Helena Czaban