cerkiew.pl

Dzień Św. Ducha w Kodniu

Ks. Jan Grajko, 23 czerwca 2019

W poniedziałek po Święcie Pięćdziesiątnicy, gdy Cerkiew w sposób szczególny adoruje Św. Ducha, swoje święto parafialne obchodziła niewielka lecz gorliwa wspólnota prawosławna w Kodniu nad Bugiem. Ze względu na obchodzony w tym roku jubileusz 30 lecia restytuowania Prawosławnej Diecezji Lubelsko - Chełmskiej, którego niewątpliwym owocem jest kodeńska Cerkiew pw. Św. Ducha, tegoroczne uroczystości nabrały nadzwyczaj uroczystego charakteru.

Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel. Asystowało mu duchowieństwo z dekanatów bialskiego, chełmskiego i terespolskiego. U progu świątyni witali ich najmłodsi parafianie, starosta cerkiewny oraz proboszcz ks. prot. Jan Grajko. Oprawę muzyczną podczas nabożeństwa zapewnił chór pod dyrekcją Piotra Czeberkusa. W uroczystościach wzięli udział oficjalni goście: wójt gminy Kodeń Jerzy Troć, radni powiatu bialskiego, przedstawiciele służb mundurowych i proboszcz miejscowej parafii rzymskokatolickiej.

Po zakończeniu procesji wokół cerkwi nastąpiły podziękowania i życzenia. W sposób szczególny swoje pozdrowienia z okazji odznaczanych w tym roku jubileuszy (30 lecia restytuowania diecezji i 30 lecia święceń biskupich władyki Abla) wyrazili w imieniu kodeńskich parafian przedstawiciele Rady Parafialnej, wręczając drogiemu jubilatowi kosz kwiatów. Było to skromne podziękowanie za wielokrotną pomoc, materialne wsparcie i duchową troskę okazywaną na przestrzeni minionych dziesięcioleci. „Spasi Hospodi. Mnohaja leta Władyko”!

Fot: Igor Prokopiuk, Natalia Tokajuk