cerkiew.pl

Nowoberezowo: parafialne święto Wniebowstąpienia Pańskiego

Adrian Kazimiruk, 07 czerwca 2019

Rozradowali się apostołowie, widząc na wysokości wstępującego dzisiaj Stworzyciela,
z nadzieją otrzymania Ducha, i z lękiem wołali: „Chwała wstępowaniu Twemu!”.
Kanon jutrzni Wniebowstąpienia Pańskiego

40 dzień po Wielkanocy to szczególna data dla parafii prawosławnej w Nowoberezowie. Jedna z dwóch cerkwi znajdujących się w tej miejscowości, 143 lata temu poświęcona została w cześć Wniebowstąpienia Pańskiego. Dlatego też szósty czwartek po Passze to dla miejscowej społeczności prawosławnej piękny i radosny czas święta parafialnego.

Nabożeństwa rozpoczęły się w wigilię święta – w środowy wieczór sprawowana była wielka wieczernia, podczas której poświęcone zostały: chleb, wino, olej i pszenica. W dzień Wniebowstąpienia sprawowana była jutrznia oraz św. Liturgia, którą celebrowali: proboszcz parafii św. Archanioła Michała w Nosowie (diecezja lubelsko-chełmska) – ks. Michał Doroszkiewicz oraz kler nowoberezowskiej parafii: ks. prot. Jan Kazimiruk, ks. prot. Adam Lewczuk i ks. diakon Jan Prokopiuk.

Wspólna modlitwa zakończyła się uroczystą procesją – wierni najpierw, zgodnie z miejscową tradycją, udali się do położonej na północnym krańcu wsi czasowni św. Aleksandra Newskiego. Po odczytaniu fragmentu św. Ewangelii i modlitwie za mieszkańców wsi, procesja powróciła do cerkwi Wniebowstąpienia Pańskiego.

Na koniec proboszcz parafii w Nowoberezowie – ks. prot. Jan Kazimiruk – podziękował wszystkim przybyłym na uroczystości oraz życzył każdemu z obecnych miłości i błogosławieństwa Bożego.

Fot. Autor