cerkiew.pl

Święto parafialne w Sławatyczach

ks. Jarosław Szczur, 07 czerwca 2019

6 czerwca br. w nadbużańskiej parafii Opieki Matki Bożej w Sławatyczach (dekanat terespolski) miały miejsce uroczystości liturgiczne ku czci święta Wniebowstąpienia Pańskiego. Uroczystościom przewodniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel.

Wydarzenie Wniebowstąpienia Pańskiego jest zwieńczeniem ekonomii zbawienia dokonanej w Osobie Jezusa Chrystusa. Jednocześnie, jak podkreśla teologia prawosławna, stanowi ono preludium do wydarzeń związanych ze zstąpieniem na apostołów Ducha Świętego,  będącego „Pocieszycielem” (J 14, 16) i „obietnicą Ojca” (Łk 24, 49). Świadectwa dotyczące święta sięgają czasów apostolskich, a ich umocnienie odnaleźć można w twórczości św. Jana Chryzostoma czy bł. Augustyna. Szczególnie wymowny według treści liturgicznej jest kondakion święta, autorstwa św. Romana Melodosa. W ostatnich słowach utworu zaświadcza się o nieustannej, zawsze zwycięskiej obecności Boga Słowa wśród swego ludu – „Ja jestem z wami i nikt was nie zwycięży”.

Sławatyckie świętowanie rozpoczęło się w środowe popołudnie. Całonocnemu Czuwaniu przewodniczył ks. prot. Tomasz Łotysz, proboszcz parafii prawosławnej w Horostycie. Następnego dnia wierni zgromadzili się w świątyni na obrzędzie Małego Poświecenia Wody, które celebrował ks. ihumen Makary (Hrynaszkiewicz), p.o. namiestnika monasteru św. Onufrego w Jabłecznej.
Boską Liturgię poprzedził uroczysty ceremoniał powitania ordynariusza diecezji abpa Abla. U progu świątyni dokonały tego kolejno: dzieci i młodzież, starosta cerkiewny Jan Hasiuk oraz proboszcz parafii ks. prot. Michał Wasilczyk.

W czasie nabożeństwa śpiewał chór parafialny, którym kierowała psalmistka sławatyckiej wspólnoty matuszka Ewa Wasilczyk. Szczególnym akcentem była prezentacja wybranych utworów liturgicznych przez dziecięco-młodzieżową sekcję zespołu.

Podniosłym momentem liturgii katechumenów było nagrodzenie duchownych diecezji nagrodami paschalnymi, przyznanymi przez św. Sobór Biskupów PAKP. Po okolicznościowej laudacji władyka Abel nagrodził: mitrą ks. prot. Jana Dmitruka z Międzylesia, palicą ks. prot. Michała Wasilczyka oraz protojerejstwem ks. Tomasza Wołosika z Kopytowa. Całość uwieńczyło gromkie aksios, które wybrzmiało z ust duchowieństwa i wiernych.

Po ewangelicznym czytaniu ze słowem do wiernych zwrócił się abp Abel. Hierarcha uwypuklił istotę święta, jego związek z wydarzeniem Pięćdziesiątnicy, a zarazem aktualizację „obietnicy Ojca” dla współczesnego chrześcijanina. Władyka nawiązał również do swoistego „sławatyckiego renesansu”, który dotyczył kompleksowego remontu ponad stuletniej świątyni parafialnej. „Jest to – według Hierarchy – zwieńczenie duchowych zmagań i cierpień pokoleń, ale i wyzwanie dla przyszłości, aby zawsze wnętrze tej cerkwi napełnione było głosem wychwalającym Boga”.

Zakończenie sławatyckiej uroczystości stanowił procesyjny molebień wokół świątyni. Warto w tym miejscu podkreślić rolę lokalnej młodzieży w organizacji święta, chociażby zaangażowanie w pomoc ołtarzową w czasie nabożeństwa czy oddawanie czci Bogu poprzez rozsypanie kwiatów przed ikoną święta.

Ostatnim elementem wydarzenia były liczne podziękowania. W pierwszej kolejności wszystkich zgromadzonych pozdrowił z okazji eucharystycznej uczty ordynariusz diecezji abp Abel. Hierarcha podkreślił szczególny wymiar sławatyckiego święta, które integruje nadbużańską prawosławną społeczność i jest tryumfem Prawosławia na tych terenach. Władyka wyraził wdzięczność obecnym podczas uroczystości duchownym rzymskokatolickim, Wójtom Gminy Sławatycze i Hanna oraz przedstawicielowi Służby Granicznej. Hierarcha wyraził również w Bogu pokładaną nadzieję, dotyczącą jeszcze tegorocznego ponownego poświęcenia sławatyckiej świątyni, którego datę określi finalizacja zakupu dzwonów dla parafii.

Następnie głos zabrał proboszcz ks. Michał Wasilczyk, który podziękował wszystkim zgromadzonym oraz zaprosił na świąteczny posiłek.

Fot: Anna Semeniuk