cerkiew.pl

Rekolekcje duchowieństwa dekanatu hajnowskiego

ks. Paweł Sterlingow, 10 kwietnia 2019

W dniach 9-10 kwietnia 2019 roku w parafii w Starym Korninie miały miejsce wielkopostne rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Hajnowskiego.

We wtorek wieczorem duchowni zebrali się w parafialnej cerkwi św. archanioła Michała, aby przystąpić do sakramentu spowiedzi. Przed rozpoczęciem obrzędu spowiedzi dziekan hajnowski, ks. Mitrat Michał Niegierewicz, przedstawił nowego spowiednika dekanalnego ks. prot. Jerzego Ignatowicza, który zastąpił zmarłego ks. mitrata Mikołaja Szebelana – wieloletniego spowiednika duchowieństwa Dekanatu Hajnowskiego.

Po odczytaniu modlitw przed spowiedzią, do zebranych duchownych zwrócił się ks. Ignatowicz, wskazując na ważny aspekt tego sakramentu w życiu każdego kapłana.

Następnie sprawowano wielkopostną jutrznię, podczas której duchowni przystępowali do spowiedzi.

Następnego dnia w tejże cerkwi pod przewodnictwem Jego Ekscelencji biskupa hajnowskiego Pawła sprawowana była św. Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów. Hierarsze asystowało dekanalne duchowieństwo. Podczas małego wejścia biskup Paweł odznaczył z okazji zbliżającego się święta Paschy nagrodzone duchowieństwo.

Przed przystąpieniem do sakramentu Eucharystii wierni wysłuchali kazania ks. prot. Marka Drużby.

Po zakończeniu św. Liturgii do zgromadzonego duchowieństwa i wiernych zwrócił biskup hajnowski Paweł, który zaakcentował ważność rekolekcji i duchowego czuwania w otaczającym świecie. Hierarcha wyraził radość z powodu wspólnie sprawowanej Liturgii wraz ze wszystkimi duchownymi dekanatu. Życzył duchowych sił w kontynuacji Wielkiego Postu oraz dużo radości z okazji nadchodzącego święta Zmartwychwstania Pańskiego.

Fot. Adrian Kazimiruk