cerkiew.pl

Święto Zwiastowania w Supraślu

protodiakon Wiaczesław Perek, 08 kwietnia 2019

7 kwietnia, w dniu święta Zwiastowania Bogurodzicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w Soborze Zwiastowania Bogurodzicy w Monasterze w Supraślu. Nabożeństwu przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Abel Arcybiskup Lubelski i Chełmski. W monasterskich uroczystościach uczestniczyli także Ich Ekscelencje Najprzewielebniejsi: Arcybiskup Bielski Grzegorz oraz Biskup Supraski Andrzej. Dzień wcześniej, także w głównej monasterskiej świątyni, świątecznemu nabożeństwu Całonocnego czuwania przewodniczył Arcybiskup Abel.

W dniu święta, podczas "Małego wejścia", Arcybiskup Jakub zgodnie z postanowieniem św. Soboru Biskupów PAKP podniósł do godności archimandryty ihumenów supraskiego monanasteru Hioba i Sergiusza oraz nagrodził ihumena Mateusza prawem noszenia krzyża z ozdobami. Ponadto Władyka Jakub nagrodził hieromnicha Pawła prawem noszenia złotego krzyża, a hierodiakona Piotra podwójnym orarionem.

Po Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół głównej świątyni monasteru, podczas której sprawowane było krótkie nabożeństwo żałobne nad grobem ś.p. Arcybiskupa Mirona.

Na zakończenie uroczystości Arcybiskup Jakub serdecznie podziękował przybyłym na monasterskie święto Hierarchom, a szczególnie Arcybiskupowi Ablowi za wygłoszenie poruszającego kazania o znaczeniu Zwiastowania dla nas wszystkich. Gospodarz diecezji podziękował również pielgrzymom, którzy przyszli na święto z Białegostoku oraz wszystkim tym, dla których supraski klasztor jest miejscem wyjątkowym.

Za: orthodox.bialystok.pl

Fotografie: Michał Sacharczuk, Aleksandra Jarosławska