cerkiew.pl

Komunikat Kancelarii Św. Soboru Biskupów

orthodox.pl, 03 kwietnia 2019

Komunikat
Kancelarii Św. Soboru Biskupów
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
2 kwietnia 2019

W dniu 2 kwietnia 2019 roku pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, odbył się Św. Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Prace dotyczyły spraw zewnętrznych i wewnętrznych.

Sprawy zewnętrzne:

Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego zapoznał się z korespondencją dotyczącą autokefalii na Ukrainie, którą otrzymano z: Konstantynopola, Aleksandrii, Rosji, Serbii, Rumunii, Albanii, Cypru, Bułgarii, Czech, Ukrainy, Organizacji Praw Człowieka przy ONZ oraz z pismami od grupy wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Postanowiono: Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie sytuacji cerkiewnej (autokefalii) na Ukrainie, wyrażone w uchwałach z dnia 9 maja 2018 roku, nr 340 p.3 i z dnia 15 listopada 2019 roku, nr 341 p.9 oraz w pismach Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, skierowanych w imieniu Św. Soboru Biskupów do wiernych zainteresowanych tą tematyką. Brzmi ono:

„W imieniu Św. Soboru Biskupów PAKP, w odpowiedzi na Pana/Pani pismo w sprawie autokefalii Cerkwi Prawosławnej w Ukrainie jednoznacznie informuję, że Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny był i jest za przyznaniem pełnej samodzielności – autokefalii Cerkwi Prawosławnej w Ukrainie.

O tym, jako zwierzchnik Cerkwi mówiłem w swoim wystąpieniu podczas soboru na Krecie. Stanowisko PAKP jest jasne i zgodne z nauką Cerkwi Prawosławnej. Nadanie autokefalii Cerkwi w Ukrainie winno się odbyć w oparciu o normy natury dogmatyczno – kanonicznej całej Cerkwi, a nie grupie raskolników. Odstępcy od Cerkwi, przy tym pozbawieni święceń kapłańskich, nie mogą reprezentować zdrowego organizmu cerkiewnego. Jest to działanie niekanoniczne i narusza jedność eucharystyczną i międzyprawosławną. O tym nasi wierni, autorzy listu, powinni wiedzieć.

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny pracuje wraz z innymi Cerkwiami, w wymiarze międzynarodowym, nad uregulowaniem życia cerkiewnego w Ukrainie. Modli się w tej intencji i wzywa wszystkich, komu miła jest jedność Prawosławia i pokój międzyludzki, aby Bóg darował tę jedność bratniej Ukrainie.

Wszystkich, którzy troszczą się o życie cerkiewne, w imieniu Św. Soboru Biskupów proszę o usilne modlitwy w powyższej intencji. + Metropolita Sawa. 13 marca 2019”.

Ponadto, w związku z pojawieniem się mylnej informacji co do święceń biskupich byłych biskupów portugalskich, Św. Sobór Biskupów stwierdza: biskupi, którzy otrzymali święcenia biskupie z rąk starokalendarzowych biskupów Grecji, zostali, zgodnie z ich prośbą, przyjęci do naszej Cerkwi poprzez ponowne święcenia dokonane przez hierarchów PAKP, zachowując w ten sposób porządek dogmatyczno – kanoniczny Cerkwi Prawosławnej.

I tak:

Jego Ekscelencja Gabriel, Biskup Lizbony – święcenia biskupie 28 sierpnia 1990 roku w Warszawie: Jego Eminencja metropolita Bazyli, Ich Ekscelencje: arcybiskup Sawa, arcybiskup Szymon, arcybiskup Jeremiasz, biskup Abel.

Jego Ekscelencja Teodor, Biskup Evory – święcenia biskupie 11 listopada 1990 roku w Lizbonie: Ich Ekscelencje: arcybiskup Sawa, arcybiskup Szymon, metropolita Gabriel.

Jego Ekscelencja Jan, Biskup Silves, święcenia biskupie 14 grudnia 1997 roku w Lizbonie: Ich Ekscelencje: metropolita Gabriel, arcybiskup Szymon, biskup Teodor.

Zapoznano się z dokumentacją Patriarchatu Konstantynopola w sprawie pozbawienia święceń kapłańskich osoby duchownej. Przyjęto do wiadomości.

Na międzynarodowe spotkanie młodzieży prawosławnej w Krajovej – Rumunia, 5-8 września 2019 roku, postanowiono delegować sześć osób: dwóch duchownych i czterech członków BMP.

W związku z odwołaniem uroczystości 800-lecia serbskiej autokefalii wyrażono ubolewanie, że problem autokefalii ukraińskiej staje się przyczyną międzynarodowej dezorganizacji cerkiewnej.

Przyjęto sprawozdanie z XXX ogólnoprawosławnego spotkania przedstawicieli Cerkwi Prawosławnych na temat parareligii, Leptokarya, Grecja 22-24 października 2018 roku. Dokonano jego analizy i zastosowania w życiu naszej Cerkwi.

Zapoznano się ze sprawozdaniem z uroczystości 10-lecia intronizacji Patriarchy Moskiewskiego Cyryla i oceniono udział delegacji PAKP w w/w spotkaniu, posiadającym międzynarodowy wymiar.

Sprawy wewnętrzne:

Przyjęto sprawozdania z życia poszczególnych diecezji naszej Cerkwi za 2018 rok; sprawozdanie z działalności seminarium duchownego i życia mniszego w naszych monasterach. Oceniono i wyciągnięto stosowne wnioski co do przyszłej działalności cerkiewnej, zwracając uwagę na wzmocnienie aktywności cerkiewnej duchowieństwa i wiernych, mając na uwadze sekularyzację życia.

Przyjęto sprawozdanie z działalności Kościelnego Inspektora Danych Osobowych PAKP, wskazując na potrzebę doskonalenia fachowców cerkiewnych dotyczących „Ochrony danych osobowych w Cerkwi”.

Omówiono prace Wspólnego Zespołu Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Św. Soboru Biskupów PAKP i wskazano na potrzebę prowadzenia dalszych, bardziej konstruktywnych prac Zespołu. Cerkiew oczekuje na intensywniejsze zainteresowanie potrzebami Cerkwi przez Rząd RP.

Wyznaczono komisję ogólnometropolitalną w sprawie wyjaśnienia niejasności w parafii w Ełku.

W celu zapoznania duchowieństwa ze zmianami zachodzącymi w szkolnictwie, postanowiono zorganizować w każdej diecezji konferencje katechetyczne przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020.

Z okazji święta Paschy przyznano nagrody cerkiewne:

Protoijerejstwo:
ks. Paweł Cecha – Bruksela,
ks. Piotr Kamieński – Kuraszewo,
ks. Łukasz Koleda – Warszawa,
ks. Marek Litwiniuk – Dubiny,
ks. Roman Dubiński – Milejczyce,
ks. Adam Ostapkowicz – Zubacze,
ks. Eliasz Suproniuk – Czyże,
ks. Paweł Zabrocki – Bielsk Podlaski – św. Michała,
ks. Jerzy Tokajuk – Bielsk Podlaski – Zaśnięcia NMP,
ks. Jan Jałoza – Biała Podlaska,
ks. Andrzej Konachowicz – Lublin,
ks. Tomasz Wołosik – Kopytów,
ks. Radion Kondraciuk – Orneta,
ks. Paweł Sidoruk – Radom.

Ihumeństwo:
hieromnich Włodzimierz (Dejneko) – Saki,
hieromnich Efrem (Ostapkowicz) – Saki,
hieromnich Jerzy (Omeliańczyk) – Buczyna,

Palica:
ks. Aleksy Kuryłowicz – Bielsk Podlaski,
ks. Paweł Kuczyński – Werstok,
ks. Marek Jurczuk – Hajnówka,
ks. Walery Piotrowski – Siemianówka,
ks. Jerzy Smoktunowicz – Pasynki,
ks. Radion Wołosiuk – Rogawka,
ks. Piotr Nesteruk – Warszawa,
ks. Bazyli Tokajuk – Ryboły,
ks. Michał Wasilczuk – Sławatycze,
ks. Mirosław Kochan – Zabłocie,
ks. Piotr Fiedoruk – Białystok,
ks. Adam Stefanowicz – Zabłudów,
ks. Michał Kowal – Torzym – Słubice,
ks. Grzegorz Cebulski – Wrocław,
ks. Mirosław Kuczyński – Ciechocinek,
ks. Łukasz Godun – Warszawa,
ks. Marek Gocko – Komańcza.

Krzyż z ozdobami:
ks. Michał Androsiuk – Ciechanowiec,
ks. Konstanty Bondaruk – rezydent – Ryboły,
ks. Grzegorz Naumowicz – Kuzawa,
ks. Adam Dzienisiuk – Bielsk Podlaski,
ks. Jerzy Klimiuk – Narewka,
ks. Jerzy Łukaszewicz – Lublin,
ks. Tomasz Łotysz – Horostyta,
ks. Jan Kot – Hrubieszów,
ks. Jarosław Jóźwik – Topilec,
ks. Piotr Kiryluk – Białystok,
ks. Jan Kojło – Kożany,
ihumen Mateusz (Ostapczuk) – Supraśl.

Mitra:
ks. Doroteusz Sawicki – Warszawa,
ks. Adam Misijuk – Warszawa,
ks. Adam Siemieniuk – Warszawa,
ks. Andrzej Mińko – Bielsk Podlaski,
ks. Jan Romańczuk – Hajnówka,
ks. Jerzy Kulik – Czyże,
ks. Sławomir Chwojko – Orla,
ks. Teodor Weremiejuk – Bielsk Podlaski,
ks. Eliasz Tarasiewicz – Płock,
ks. Jan Kulik – Milejczyce,
ks. Antoni Czapko – Siemiatycze,
ks. Paweł Kononiuk – Kośna,
ks. Jan Dmitruk – Międzyleś,
ks. Jerzy Ignaciuk – Włodawa,
ks. Andrzej Pugacwicz – Biała Podlaska,
ks. Witalis Charkiewicz – Zamość,
ks. Mirosław Wiszniewski – Lublin,
ks. Mikołaj Dejneko – Dąbrowa Białostocka,
ks. Józef Sitkiewicz – Nowy Dwór,
ks. Sławomir Tofiluk – Juszkowy Gród,
ks. Mirosław Tomaszewski – Zabłudów,
ks. Sławomir Tomaszuk – Czarna Białostocka,
ks. Piotr Sokołowski – Wrocław,
ks. Paweł Stefanowski – Szczecin,
ks. Roman Dubec – Gorlice,
ks. Piotr Pupczyk – Krynica Zdrój,
ks. Julian Felenczak – Morochów,
ks. Eugeniusz Fiedorczuk – Łódź.

Archimandryctwo:
ihumen Ambroży (Godun) – Kostomłoty,
ihumen Sergiusz (Matwiejczuk) – Supraśl,
ihumen Hiob (Siwierski) – Supraśl.

Order Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia:
Bazyli Dziadyk – Lublin,
Melania Felenczak – Lublin,
Józef Felenczak – Lublin,
Anna Dydak – Lublin.

Order Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia:
ks. mitrat Piotr Żornaczuk – Wałcz,
ks. mitrat Michał Szlaga – Malczyce.

Wyznaczono ogólnometropolitalne kwesty na potrzeby parafii:

Grodzisk – maj 2019,
Konto: BS Brańsk O/Grodzisk Nr 328063 0001 0020 0205 2227 0001

Dobratycze – czerwiec 2019,
Konto: BS O/Terespol Nr 5280370008 6804 4440 2000 0010

Nienowice – filia parafii w Kalnikowie – lipiec 2019,
Konto: Parafia Prawosławna w Kalnikowie. BS Żurowicza o/Stubno
Nr 04 9113 1030 0000 0000 3216 0002 z dopiskiem Ninowice

Wrocław – ikonostas w katedrze – sierpień 2019
Konto: PKO BP 54 1020 5242 0000 2802 0150 2988

Wałbrzych – budowa cerkwi – wrzesień 2019,
Konto: BZ WBK 67 1090 2633 0000 0001 2368 0728

Łobez – październik 2019,
Konto: Bank Pekao. Parafia Prawosławna św. Jerzego; 73-150 Łobez
Nr PL 38 1240 3871 1111 0010 8890 5953

Łódź – mur wokół cerkwi – listopad 2019,
Konto: PKO BP 02 1020 3352 0000 1702 0089 9575

Częstochowa – dom parafialny – grudzień 2019,
Konto: BSK S.A. O/ Częstochowa Nr 56 1050 142 1000 0005 0256 8033

Sosnowiec – plebania – styczeń 2020,
Konto: PKO O/Sosnowiec Nr 73 1020 2498 0000 8202 0160 2713

Przemyśl – luty 2020,
Konto: ING Bank Śląski S.A. 33 1050 1546 1000 0022 5098 4016

Wólka Terechowska – marzec 2020,
Konto: BS Hajnówka O/Kleszczele Nr 32 8071 0006 0018 8421 2000 0010

Piotrków Trybunalski – kwiecień 2020,
Konto: Bank PEKAO SA Nr 11 1240 3116 1111 0000 3506 8716

Boratyniec Ruski – maj 2020,
Konto: BGŻ Siemiatycze Nr 32 2030 0045 1110 0000 0331 0430

Kwiatoń – czerwiec 2020,
Konto: BS w Grybowie o/Uście Gorlickie Nr 18 8797 1039 0030 0300 2219 0001

Wałcz – lipiec 2020,
Konto: BGŻ BNP PARIBAS Nr 81 1600 1462 1839 5595 9000 0001

Koszalin – sierpień 2020,
Konto: Bank Millenium Nr 43 1160 2202 0000 0000 8899 3650

Szczecinek – wrzesień 2020,
Konto: BGŻ BNP PARIBAS Nr 69 1600 1462 1818 5286 4000 0001

Mostowlany – październik 2020,
Konto: Parafia Prawosławna św. Jana Teologa Mostowlany
BS/Białystok Nr 60 8060 0004 0392 7690 0010

Kętrzyn – listopad 2020
Konto: PKO BP 51 1020 3639 0000 8202 0142 1593

Przyjęto tekst Orędzia Paschalnego.

Za: orthodox.pl
Fotografia: hieromnich Piotr