cerkiew.pl

Arcybiskup Jakub Honorowym Obywatelem Miasta Białegostoku

protodiakon Wiaczesław Perek, 31 marca 2019

30 marca, w Pałacu Branickich w Białymstoku odbyła się uroczystość nadania i wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Białegostoku JE Najprzewielebniejszemu Jakubowi, Arcybiskupowi Białostockiemu i Gdańskiemu. Historyczne wydarzenie odbyło się w Wielkiej Sali Pałacu Branickich przy ul. J. Kilińskiego. Na zaproszenie Prezydenta Białegostoku oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej, do "Wersalu Północy" przybyli m.in.: JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, Konsul RP w Grodnie Jarosław Książek, konsul Białorusi w Białymstoku Ałła Fiedorovna, zastępca prezydenta Gdańska Piotr Kononiuk, podlascy parlamentarzyści, przedstawiciele rzymsko – katolickiego metropolity Tadeusza Wojdy, księża dziekani i duchowni Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej oraz inni zaproszeni goście.

Uroczysta sesja Rady Miasta pod przewodnictwem Łukasza Prokoryma rozpoczęła się punktualnie w południe. Podczas sesji głos zabrał prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski, który wygłosił laudację na cześć JE Arcybiskupa Jakuba. W swoim słowie podkreślił, że Arcybiskup Jakub od młodzieńczych lat związany jest z Białymstokiem. Dorosłe życie także dane mu jest przeżywać w stolicy Podlasia. Przytaczając życiorys Arcybiskupa,  prezydent zaakcentował kilka dat, szczególnie datę 30 marca 1999. Wtedy to, postanowieniem Soboru Biskupów PAKP, abp Jakub otrzymał dekret powołujący go na biskupa białostockiego i gdańskiego.

Zdaniem Tadeusza Truskolaskiego, Arcybiskup Jakub przez ostatnie dwadzieścia lat posługi biskupiej przyczynił się do wielu miejskich inicjatyw, takich jak pierwsze w Polsce prawosławne radio Orthodoxia czy powstanie fundacji Oikonomos, wspierającej działania młodzieży. Prezydent Białegostoku podkreślił, że prawosławny Arcybiskup dał się poznać jako człowiek dialogu i porozumienia, który opierając się na Ewangelii stara się w każdym człowieku znaleźć dobro. Jest duszpasterzem i naukowcem, ale przede wszystkim człowiekiem otwartym na dialog i drugiego człowieka. Na koniec prezydent dodał, iż z pełnym przekonaniem rekomenduje Wysokiej Radzie i prosi Radę, aby JE Arcybiskup Jakub otrzymał zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Białegostoku.

Następnie odbyło się głosowanie Rady Miasta nad uchwałą nadającą tytuł Honorowego Obywatela Miasta Arcybiskupowi Jakubowi. W jego wyniku białostocki Hierarcha jednomyślnie stał się szesnastym Honorowym Obywatelem w dziejach Białegostoku.

Na koniec uroczystości głos zabrał Honorowy Obywatel Białegostoku, Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. W swoim wystąpieniu podziękował prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu za uhonorowanie go tak zaszczytnym tytułem. Arcybiskup wyraził wdzięczność wszystkim zaangażowanym w proces nadania honorowego obywatelstwa oraz za dostrzeżenie jego skromnych życiowych osiągnięć. Ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej, przytaczając swoje związki z Białymstokiem, podkreślił wydarzenie sprzed dwudziestu lat, kiedy decyzją Cerkwi - niespodziewanie dla samego siebie - mianowany został biskupem białostockim i gdańskim.

Hierarcha podkreślił, iż sukces jest efektem dobrej współpracy ze wszystkimi, dlatego też wspierał wszystkie pożyteczne inicjatywy lokalnych władz i innych instytucji, działając w ten sposób na rzecz miasta. Przez cały ten czas, jak mówił Arcybiskup Jakub, pragnąłem być blisko wszystkich mieszkańców, nie tylko wiernych swego Kościoła. Starałem się pracować nad jednością wszystkich obywateli, co jest niezbędnym elementem sukcesu miasta i jego mieszkańców. Przez ostatnie dwadzieścia lat byłem świadkiem wielu przemian. Białystok jest dziś miastem nowoczesnym, czystym i pięknym. Świadczy to, iż Białystok ma dobrych włodarzy i specjalistów od rozwoju miasta.

Arcybiskup zaznaczył, że współpraca z włodarzami miasta zawsze była wzorcowa, czego przykładem może być, iż wszystkie ważne wydarzenia w mieście rozpoczynają się od modlitwy. Jak powiedział ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej, to dowód na to, iż władze miejskie równolegle z dbaniem o rozwój miasta, dbaja o rozwój ducha oraz pamiętają o swoich chrześcijańskich obowiązkach.

Korzystając z okazji, Arcybiskup podziękował wszystkim białostoczanom, z którymi współpracował, za ich przychylność i otwartość. Podkreślił, że bez ich życzliwości i pomocy wiele działań zakończyłoby sie niepowodzeniem, a on nie stałby na tym miejscu. Na koniec swego wystąpienia Arcybiskup Jakub powiedział, że dzisiejszej uroczystości nie traktuję jak uznania dla mojej osoby, lecz dla którzy, stali obok mnie i wspierali moje działania. Honorowe obywatelstwo traktuję także jak uznanie dla moich poprzedników, dlatego też dedykuję je biskupowi Michałowi oraz arcybiskupom: Tymoteuszowi, Stefanowi, Nikanorowi i Sawie.

Wystąpienie Arcybiskupa Jakuba zakończyło oficjalną część uroczystosci w Pałacu Branickich. Wszyscy zebrani mieli możliwość złożenia mu okolicznościowych życzeń.

Za: orthodox.bialystok.pl

Fotografie: Jarosław Charkiewicz