cerkiew.pl

Wielkopostne nabożeństwo pasyjne w Warszawie

ks. Adam Magruk, 18 marca 2019

W niedzielę 17 marca br. w katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie po raz pierwszy w tym roku sprawowana była wieczernia z czytaniem Ewangelii wg św. Mateusza (rozdz. 26-27), traktująca o ustanowieniu misterium, Eucharystii, mękach, śmierci na krzyżu oraz pogrzebie Jezusa Chrystusa. Przewodniczył jej metropolita Warszawski i całej Polski Sawa, w asyście duchowieństwa okręgu warszawskiego.

Relację można znaleźć na stronie: orthodox.pl.

Fotografie: ks. Andrzej Lewczak