cerkiew.pl

Niedziela Prawosławia w białostockiej katedrze

protodiakon Wiaczesław Perek, 18 marca 2019

7 marca w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu – Niedzielę Prawosławia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił w Katedrze św. Mikołaja Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego. Bezpośrednio po Liturgii Władyka Jakub odprawił nabożeństwo dziękczynne – molebien Niedzieli Prawosławia.

Podczas tego nabożeństwa wznoszone były modlitwy za wszystkich obrońców wiary w Chrystusa, za tych, którzy umacniali ją poprzez siedem soborów powszechnych, jak i tych którzy umacniają ją w naszych czasach oraz za tych którzy zginęli "od chłodu, chorób, głodu, przetrzymywania w więzieniach za wiarę i prawdę."

Władyka Jakub wieczorem przewodniczył także wieczornemu nabożeństwu, połączonemu z czytaniem Ewangelii wg. św. Mateusza, opisującej wydarzenia Męki Chrystusa.

Fotografie: protodiakon Wiaczesław Perek