cerkiew.pl

Liturgia w dniu św. Teodora Tyrona w Białymstoku

protodiakon Wiaczesław Perek, 18 marca 2019

Pierwszy tydzień Wielkiego Postu charakteryzuje się szczególnym układem nabożeństw. Przez pierwsze cztery dni sprawowane jest wieczorem nabożeństwo powieczerza, połączone z czytaniem pokutnego kanonu św. Andrzeja, arcybiskupa Krety i wybitnego kaznodziei swoich czasów. Kanon w poetycki sposób ukazuje drogę człowieka od głębokiego upadku do świętości. Jako przykłady do naśladowania podaje on sprawiedliwych znanych z Pisma Świętego. Głównym zadaniem kanonu jest wprowadzenie wiernych w okres duchowych zmagań, jakim jest Święta Czterdziesiątnica.

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański w poniedziałek uczestniczył w wieczornym nabożeństwie w białostockiej Katedrze św. Mikołaja, we wtorek w cerkwi św. Wlk Męczennika Pantelejmona w Zaściankach k/Białegostoku, w środę w Monasterze w Zwierkach, zaś w czwartek w Monasterze w Supraślu. Władyka Jakub uczestniczył także w porannych nabożeństwach w Katedrze, składających się z godzin kanonicznych, izobrazitielnych oraz wieczerni.

Ponadto Arcybiskup Jakub przewodniczył w Katedrze Boskiej Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów w środę oraz w piątek. W piątek pierwszego tygodnia postu, podczas Liturgii Władyka poświęcił przyniesione przez wiernych koliwo – gotowaną kaszę, pszenicę lub ryż przyprawiony rodzynkami, migdałami i orzechami.

Fotografie: protodiakon Wiaczesław Perek