cerkiew.pl

"Bliny Prawosławne" w Bydgoszczy

Tamara Samsonowicz, 11 marca 2019

Bydgoszcz, duże miasto położone na pograniczu Pomorza i Kujaw, nie stanowi centrum duchowego prawosławia w Polsce. Pomimo to, nieliczni wierni wyznawcy prawosławia z Bydgoszczy są silnie związani ze swoją cerkwią pw. św. Mikołaja Cudotwórcy, a także bardzo chętnie dzielą się z innymi swoją kulturą i duchowością. Takim właśnie działaniem, przybliżającym pozostałym mieszkańcom grodu nad Brdą, piękno śpiewu cerkiewnego, są biesiady kulturalne pn. Bliny Prawosławne, które w roku 2019 odbyły się po raz dwunasty. Impreza ta wpisała się już na stałe w kalendarz bydgoskich wydarzeń kulturalnych i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Organizatorami spotkania są: Urząd Miasta Bydgoszczy, prawosławna parafia pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy, Bydgoska Szkoła Wyższa i Stowarzyszenie „Teatr na Barce”.

Od siedmiu już lat miejscem spotkania jest aula Bydgoskiej Szkoły Wyższej i właśnie tam w sobotę 9 marca 2019 roku przybyli miłośnicy muzyki cerkiewnej na koncert „Bliny Prawosławne 2019”. Tegoroczne bydgoskie Bliny uświetnił swoją obecnością Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Biskup Atanazy - Ordynariusz Diecezji Łódzko-Poznańskiej. Na scenie zaś wystąpiło kilka zespołów; na wstępie pieśni liturgiczne przepięknie zaśpiewał oktet Warszawski Koncert pod kierownictwem Krystyny Lisiukiewicz. Następnie, młodzież z Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Łódzko-Poznańskiej zaprezentowała kilka dobrze znanych ludowych pieśni białoruskich i ukraińskich. Na zakończenie zaś koncertu wystąpili bracia Gajdyczuk Iwan i Włodymyr wraz ze znanym w Bydgoszczy śpiewakiem i multiinstrumentalistą Michałem Hajduczenią. Trio to zabawiało widownię znanymi biesiadnymi piosenkami białoruskimi i polskimi, romansami rosyjskimi i dumkami ukraińskimi, które nagradzano gromkimi brawami. Po skończonej części artystycznej rozpoczęła się uczta kulinarna, przygotowana przez prawosławne bydgoskie parafianki.

Następnego dnia, w niedzielę 10 marca, w bydgoskiej cerkwi odprawiona została Liturgia Święta wraz z czynem proszczenia, której przewodniczył Władyka Atanazy, zaś na klirosie pojawili się młodzi Bratczycy, którzy przepięknie śpiewali w czasie niedzielnej służby. Po Ewangelii, Władyka Atanazy wygłosił homilię, w której nawoływał do zbierania niematerialnych skarbów duchowych, które są ważniejsze niż ziemskie bogactwa, przywołując słowa apostoła Mateusza „...Albowiem, gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.”. Po skończonym nabożeństwie ksiądz proboszcz Marian Radziwon podziękował Władyce za przybycie do Bydgoszczy, uświetnienie niedzielnej liturgii oraz uczestnictwo w sobotnim koncercie. Podziękowania Władyka otrzymał także od pana Stefana Pastuszewskiego, inicjatora bydgoskich Prawosławnych Blinów. Po nabożeństwie zaproszeni goście i parafianie spotkali się na wspólnej agapie.
 
Fot. autor