cerkiew.pl

Imieniny władyki Warsonofiusza

redakcja cerkiew.pl, 19 lutego 2019

19 lutego (wg. starego stylu) Cerkiew prawosławna wspomina pamięć św. Warsonofiusza Wielkiego. Święty ten jest niebiańskim patronem Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Warsonofiusza Biskupa Siemiatyckiego.

Z tej okazji składamy Władyce najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim Bożego błogosławieństwa oraz dobrego zdrowia. Niech Miłujący Bóg pomaga Jego Ekscelencji we wszystkich zamierzeniach oraz niech zachowa na długie i dobre lata!

Fot. Łukasz Troc