cerkiew.pl

Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej

Jakub Oniszczuk, 18 lutego 2019

Tegoroczne ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej, przypadającego na święto Spotkania Pańskiego, odbyły się w dniach 14-16 lutego. Dzięki gościnności lokalnych władz i tamtejszej parafii prawosławnej św. Mikołaja, młodzież z całego kraju, wszystkich diecezji naszej Cerkwi, mogła spędzić te dni w Gdańsku.

Zgodnie z programem obchody rozpoczęły się nabożeństwem wieczornym w gdańskiej katedrze, przewodniczył mu Jego Ekscelencja Grzegorz, Arcybiskup Bielski, Opiekun Duchowy Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce z ramienia Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Po nabożeństwie młodzież udała się do Gimnazjum nr 26 im. Jana III Sobieskiego, które posłużyło za bazę noclegową dla wszystkich przybyłych. W nim również odbyło się wiele z punktów programu.

Wieczorem pierwszego dnia obchodów, w ramach zajęć integracyjnych, zorganizowanych było kilka sal tematycznych, w których młodzież mogła wziąć udział w warsztatach ze śpiewu białego, kilku konkursach i quizach, wspólnie obejrzeć film lub spróbować sił w karaoke.

W dniu święta Spotkania Pańskiego, młodzież ponownie spotkała się w gdańskiej katedrze św. Mikołaja. Boskiej Liturgii przewodniczył abp Grzegorz w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa, opiekunów duchowych poszczególnych struktur Bractwa. To sam arcybiskup wygłosił homilię w trakcie nabożeństwa.

Na nabożeństwie obecni byli również reprezentanci lokalnych władz, instytucji oświaty i kultury, dzięki którym tegoroczne obchody odbyły się na Pomorzu.

Po nabożeństwie młodzież miała okazję zwiedzić Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności i Muzeum II Wojny Światowej.

Wieczorny program, w ramach którego zaplanowany był koncert, ze względów na żałobę narodową po śmierci premiera Olszewskiego, zastąpiony został przedstawieniem Teatru Czrevo “Ja j u poli verboju rosła” – monodramem w wykonaniu Joanny Troc.

W sobotę o poranku zakończył się oficjalny program obchodów Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej, uczestnicy rozjechali się, niejednokrotnie odwiedzając po drodze do domów jeszcze inne atrakcje Gdańska i jego okolic.

W wydarzeniu wzięło udział około 250 osób.

Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej, organizowany przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, nie odbyłby się bez zaangażowania proboszcza gdańskiej katedry ks. Dariusza Jóźwika. Patronatem honorowym obchody objęli Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Prezydent Miasta Gdańska.

Fot. Anastasia Goriełow, Michał Panasiuk, Łukasz Stiepaniuk, Michał Sacharczuk