cerkiew.pl

Pouczenia schiarchimandryty Jonasza

tłum. Barbara Pryzowicz , 18 lutego 2019

♦ (…) Celem naszego życia jest wieczne zjednoczenie się z Bogiem, zdobycie Ducha Świętego i właściwe wysławianie Boga.

♦ Jeśli będziemy żyć z Bogiem – zbawimy się, jeśli będziemy żyć bez Boga – nie zbawimy się.

♦ Człowiek sam nie może się zbawić, tylko Pan nas zbawia. A Pan dokonuje zbawienia człowieka tylko raz, więc co powinniśmy w zasadzie czynić?

♦ Modlitwa i trud to dwa skrzydła. Pracuj (nad sobą - B.P.) i módl się.

♦ Trzeba modlić się i trudzić się - „Panie dopomóż, ale ty nie leż” (sam też pracuj nad sobą - B.P.)

♦ Walka z samolubstwem jest trudna, ale wszystko dokonuje się w świecie dzięki łasce Bożej.

♦ Życie jest wartościowe wtedy, kiedy przeżyjesz je uczciwie przed ludźmi i Bogiem, kiedy idziesz drogą serca, swojego czystego sumienia… i wtedy nieważne, w co jesteś bogaty lub biedny!

♦ Ojcze Jonaszu, jak mam postąpić? – „postępuj według serca…”

♦ Sumienie jest droższe niż miliony i tryliony, a kto stracił sumienie, temu łatwo kraść, rzucać oszczerstwa, zabijać, grabić, tacy ludzie przechodzą przez szeroką bramę, a my prawosławni nie zazdrośćmy im…

♦ Dzieci nie powinny być próżne, powinny pomagać rodzicom, a nie cały czas spędzać przy komputerze. Wcześniej, szczególnie na wsi wszystkie dzieci pracowały – pomagały rodzicom, i nie było rozpieszczania, ponieważ cały czas były zajęte pracą, modlitwą i nauką.

♦ Jeżeli dzieci rozrabiają, to trzeba je rozstawić po kątach i każde ma przeczytać trzy razy „Ojcze nasz…” i dwanaście razy „Bogorodice Diewo”, i Pan ich oświeci lub powinny zrobić pokłony i wtedy nie będą się wygłupiać. A rodzice powinni przynajmniej przeżegnać swoje dzieci, kiedy te idą dokądkolwiek, a najlepiej pobłogosławić, aby odwieczny wróg rodzaju ludzkiego nie miał do nich przystępu.

♦ Modlitwa Jezusowa jest jak powietrze. Tak jak się oddycha, tak i trzeba się modlić. A do tego kontrolować myśli, jak mówią, ostrożnie myślcie, wasze myśli są zapisywane na niebiosach…


Tekst źródłowy: Три старца Схиархимандрит Иона (Игнатенко,) Протоиерей Николай Гурьянов, Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Духовные уроки, поучения и молитвы. Москва 2017, s. 155-159.

Fot. Sheep1389