cerkiew.pl

Rocznica święceń kapłańskich o. Grzegorza Misijuka

Aleksandra Jarosławska, 14 lutego 2019

Dnia 12 lutego w cerkwi prawosławnej świętowany jest Sobór Trzech Wielkich Hierarchów i Nauczycieli Kościoła: Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Chryzostoma.

Tego dnia w Parafii św. wielkomęczennika Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku również był obchodzony jubileusz 55-lecia święceń kapłańskich Proboszcza tutejszej parafii Grzegorza Misijuka.

Boską liturgię sprawowali trzej hierarchowie: JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Bielski Grzegorz oraz JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej wraz z pozostałymi duchownymi, którzy przybyli na nabożeństwo.
 
Fot. Aleksandra Jarosławska