cerkiew.pl

Imieniny władyki Grzegorza

redakcja cerkiew.pl, 07 lutego 2019

7 lutego (wg. starego stylu) Cerkiew prawosławna wspomina pamięć św. Grzegorza Teologa. Święty ten jest niebiańskim patronem Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Grzegorza, Arcybiskupa Bielskiego.

Z tej okazji składamy Władyce najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim Bożego błogosławieństwa oraz dobrego zdrowia. Niech Miłujący Bóg pomaga Jego Ekscelencji we wszystkich zamierzeniach oraz niech zachowa na długie i dobre lata!

Fot. Jarosław  Charkiewicz