cerkiew.pl

Wernisaż wystawy "Kolory Prawosławia. Cypr" w Warszawie

Jakub Oniszczuk , 25 stycznia 2019

24 stycznia w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie zaprezentowano album fotograficzny „Kolory Prawosławia. Cypr” oraz otwarto związaną z nim wystawę. Przedstawiono na niej zdjęcia wybrane spośród ponad 3000 zgromadzonych w ramach międzynarodowego konkursu fotograficznego oraz wykonane w czasie wizyt przygotowujących projekt.

Zgromadzonych gości powitał jeden z koordynatorów przedsięwzięcia – Aleksander Wasyluk, prezes Stowarzyszenia Orthnet i koordynator serwisu www.orthphoto.net. Przybliżył on historię powstania kolejnej, siódmej już odsłony serii „Kolory Prawosławia”, a następnie zapowiedział występ Zespołu Wokalnego muzyka.cerkiew.pl. Męska część zespołu pod dyrygenturą Miloša Bogića zaśpiewała hymn ku czci św. Sawy Serbskiego (nawiązując do imienin Jego Eminencji metropolity Sawy) oraz kilka hymnów bizantyjskich. Po części muzycznej wernisażu o zabranie głosu poproszono Jego Eminencję metropolitę Sawę.

Jego Eminencja wyraził wielką radość z otwarcia wystawy w warszawskim CKP, w którego murach jeszcze nie tak dawno mieścił się areszt: Tu gdzie kiedyś słychać było krzyki, teraz rozbrzmiewają pieśni cerkiewne. Wspomniał również o dotychczasowych bliskich stosunkach Cerkwi prawosławnej w Polsce z Cerkwią cypryjską i wyraził nadzieję na dalszy rozwój współpracy. Podkreślił również, że w ostatecznym rozrachunku Cerkiew jest uniwersalna i przełamuje wszelkie bariery narodowościowe.

Głos zabrał również Petros Kestoras, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Cypryjskiej. Podziękował on w pierwszej kolejności metropolicie Sawie za zainicjowanie tego projektu, oraz pogratulował wszystkim którzy trudzili się nad przygotowaniem albumu i wystawy, a teraz zajmują się ich promocją. Przybliżył pokrótce historię Cypru, zwracając szczególną uwagę na religijność jego mieszkańców i przywiązanie do Prawosławia. Okupowany w północnej części przez Turcję, która postawiła sobie za cel wymazanie greckiego dziedzictwa kulturowego z zajętych terenów, Cypr pozostaje nadal „wyspą świętych”. Do tych samych wątków odniósł się również, znany cypryjski bizantolog dr Christodoulos Hadjichristodoulou, który jest autorem obszernego wstępu do prezentowanego na wernisażu albumu. Zabierając głos podkreślił, że Cypr jest niemal „Ziemią Świętą”, nie tylko ze względu na geograficzną bliskość Jerozolimy, ale również i duchowe więzi. Cypr został pobłogosławiony poprzez fakt bycia jednym z pierwszych obszarów misji apostołów i jednym z pierwszych, który tak chętnie przyjął chrześcijaństwo.

Zadania uzupełnienia wszystkich tych informacji przekazanych przez gości z Cypru podjęła się mniszka Katarzyna z Domu Zakonnego w Zaleszanach. Opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z tą wyspą i na podstawie przykładów cypryjskich świętych, tak samo z pierwszych wieków chrześcijaństwa jak i nam współczesnych, przedstawiła unikalny charakter tego miejsca.

Na zakończenie głos zabrał Jarosław Charkiewicz z Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, który w ramach projektu „Kolory Prawosławia. Cypr” zajmował się opracowaniem albumu. Serdecznie podziękował wszystkim, którzy od początku wspierali to przedsięwzięcie oraz zaprosił wszystkich zebranych do obejrzenia wystawy.

Wernisażowi towarzyszył również skromny poczęstunek ze specjałami cypryjskiej kuchni.

W wydarzeniu wzięło udział około 160 osób. Poza wymienionymi mówcami, wśród gości znaleźli się również arcybiskup przemyski i gorlicki Paisjusz, arcybiskup horodnicki Aleksander (Ukraina), biskup szumperski Izajasz (Czechy) oraz ambasadorowie i przedstawiciele placówek dyplomatycznych: Argentyny, Austrii, Danii, Grecji, Holandii, Indii, Kuby, Litwy, Mołdawii i Serbii.

Fot. Łukasz Troc