cerkiew.pl

Nowy ikonostas w stargardzkiej Cerkwi

ks Jarosław Biryłko , 20 stycznia 2019

Dzięki stargardzkiej parafii, ofiarom wiernych z całej Polski i aangażowaniu Przeglądu Prawosławnego, w Cerkwi pw. Św. App. Piotra i Pawła stanął tak długo wyczekiwany przez wiernych ikonostas. Dzieło, które przez ostatnich kilka lat wydawało się niemożliwe do realizacji, w całości powstało w Grecji. Mimo wielkiego entuzjazmu i radości parafian przed nami najważniejsze zadanie, a mianowicie wykonanie Ikon do Ikonostasu.

Ikonostas będzie się składał z:
  • 6 Ikon głównych o wymiarach: 71 x 143 cm ( Ikona Jezusa Chrystusa, Bogurodzicy, Św. Mikołaja Cudotwórcy, Św. Ap. Piotra, Św. Ap. Pawła , Św. Wielkomęczennika i Cudotwórcy Pantelejmona,
  • Ikon do drzwi diakońskich o wymiarach : 71 x 181 cm ( Św. Arch. Michała i Arch. Gabriela),
  • Ikon składających się na Carskie Wrota : 125 x 116 cm – przedstawienie Zwiastowania Bogurodzicy;
  • Drugi rząd Ikon będzie się składał z 12 Wielkich świąt: 51,5 x 6,47 cm.
Dla niewielkiej społeczności prawosławnej, zamieszkującej ziemie zachodnie, to ogromne wyzwanie. Szczere chęci i ciężka praca nie zawsze wystarczają. Dlatego też zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie finansowe do wszystkich, którzy chcieliby pomóc nam w tym wielkim dziele. Być może znajdzie się ktoś, kto chciałby również na ziemiach zachodnich zaznaczyć swoją wiarę i miłość do Boga. Zapewniamy o naszej nieustannej modlitwie za ofiarodawców i darczyńców.

 
Wpłaty można kierować na konto parafii z dopiskiem „Ikony do Ikonostasu”

Parafia Prawosławna pw. Św. App. Piotra i Pawła w Stargardzie
Ul. Nadbrzeżna 4
73-110 Stargard

BGŻ BNP PARIBAS 79 2030 0045 1110 0000 0217 5460

Za wszelkie dotychczasowe ofiary w imieniu własnym jaki i parafian Spasi Hospod
ks. Jarosław Biryłko,
za: http://diecezjawroclawsko-szczecinska.pl