cerkiew.pl

Święto Chrztu Pańskiego w Lublinie

ks. Mirosław Wiszniewski, 19 stycznia 2019

19 stycznia w dniu Święta Chrztu Pańskiego wg kalendarza juliańskiego w lubelskiej parafii pw. św. metropolity Piotra (Mohyły) odbył się obrzęd Wielkiego Poświęcenia Wody (Wielka Hagiasma).

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9.00 Boską Liturgią, której przewodniczył Ordynariusz Diecezji Lubelsko - Chełmskiej Arcybiskup Abel. Władyka w swoim kazaniu podkreślił znaczenie tego święta w naszym życiu oraz duchową wartość wody, która dziś została oświęcona.

W końcowej części Liturgii odbył się obrzęd Wielkiego Oświęcenia Wody. Na środku świątyni wystawiono naczynia z wodą, nad którą czytane były modlitwy przywołujące Świętego Ducha. Liczni wierni gromadzący się w świątyni są świadkami niebywałego wydarzenia, bowiem woda w tym dniu zmienia swą strukturę i pod wpływem działalności Świętego Ducha pozostaje w stanie doskonałości na długi czas.

Na zakończenie uroczystości w świątyni Jego Ekscelencja podziękował miejscowemu duchowieństwu oraz przybyłemu ks. Korneliuszowi Wilkielowi, proboszczowi biłgorajskiej parafii. W swoim końcowym słowie Władyka zaznaczył, iż rozpoczyna się nowa tradycja w naszym grodzie, kiedy to właśnie w dniu Jordanu będziemy każdego roku gromadzić się nad Zalewem Zemborzyckim, aby dokonywać obrzędu Wielkiej Hagiasmy.

To dziś po raz pierwszy duchowny wrzucił do wody prawosławny krzyż, który wyłowiony został przez jednego z oficerów z wielonarodowościowej brygady stacjonującej w Lublinie. Licznie zebrani nad wodnym akwenem zadeklarowali swoje przybycie również za rok aby jeszcze raz wejść i poczuć działanie i moc tej materii jaką jest Kreszczeńska Woda.

fot. Ludmiła i Anna Wiszniewska, Andrzej Borowik