cerkiew.pl

Ukazał się nowy numer kwartalnika „Istocznik”

Katarzyna Rabczuk, 14 stycznia 2019

Z pomocą Bożą i dzięki zaangażowaniu wielu osób, a także z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla, ukazał się kolejny numer kwartalnika Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej "Istocznik".

Do rąk Czytelników trafia "Istocznik", w którym tematem przewodnim jest akcja burzenia świątyń prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu. Numer rozpoczynają słowa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla o tej tragedii, następnie w dziale „Aktualności” ks. Korneliusz Wilkiel relacjonuje historyczne uroczystości poświęcenia cerkwi w Biłgoraju, będącej pomnikiem tych tragicznych wydarzeń sprzed 80 lat. Natomiast na kolejnych stronach Kwartalnika dr Ludmiła Czeberkus prezentuje temat burzenia świątyń w kontekście historycznym.

W numerze znajdziemy również kolejny komentarz ks. Jana Jałozy do pouczeń św. Starca Paisjusza – tym razem jest to pierwsza część pouczeń skierowanych do dzieci, a w dziale „Święci” ostatnią już część żywota św. Onufrego (Gagaluka), którą przygotował ks. Marcin Gościk.

Wraz z Andrzejem Bogdanem, który dzieli się z Czytelnikami swoimi wspomnieniami z letniego wyjazdu młodzieży do Grecji, przeniesiemy się na chwilę do krainy południowego Prawosławia, Meteorów, wiekowych monasterów oraz na Św. Górę Atos.

W najnowszym „Istoczniku” przeczytamy także o refleksjach ks. Jana Grajko po wizytach zwierzchników lokalnych Cerkwi. Miały one miejsce w drugiej połowie 2018 roku. Stały dział „Felieton” wypełnia Jan Gajur swym tekstem „Fani czy naśladowcy Chrystusa?”.

W Kwartalniku nie zabrakło stałych działów – Kroniki Bractwa oraz kroniki "Z życia diecezji", a także działu dla dzieci opracowywanego przez matuszkę Monikę Gościk i działu ukraińskiego. W tym numerze w dziale ukraińskim prezentujemy pierwszą część tekstu Andrzeja Borowika o dziadku - diakonie Michale Borowiku, którego synem był św. Mikołaj Borowik, zaliczony w poczet Świętych Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej.

Zapraszamy do lektury!
 

Istocznik dostępny jest w każdej parafii diecezji lubelsko-chełmskiej oraz w wybranych punktach poza jej granicami. Czasopismo można również otrzymać kontaktując się z Redakcją drogą elektroniczną: istocznik@wp.pl lub pocztową: BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, ul. Dolińskiego 1, 20-127 Lublin.